Lịch làm việc tuần 26, 2022-2023 (Từ 13/3 – 19/3/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHÀO MỪNG 48 NĂM, CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT, LỄ HỘI CÀ PHÊ LẦN THỨ 8, NĂM 2023 (10/3 – 14/3/2023): BUÔN MA THUỘT – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÀ PHÊ THẾ GIỚI!

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Triển khai kế hoạch tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2022 – 2023 đối với HS khối 12.
– Gặp mặt GVBD, GVCN, HS dự thi 30/4: 7h45 tại phòng Truyền thống.
– BGH gặp mặt GVBD, HS dự thi HSG tỉnh: 8h25 tại phòng Truyền thống. HS nhận thẻ dự thi.
– Dạy – học theo TKB.
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 26.
– Gửi tài liệu ôn tập thi TN đã xây dựng từ các tổ CM về Sở theo Công văn.
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– K10 tiếp tục học giáo dục địa phương theo TKB.
– Chấm SKKN cấp trường theo QĐ,  DS (nhận SKKN, phiếu chấm tại phòng đ/c Hùng, PHT): 14h00.
13/03/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB.
– Dạy – học theo TKB.
– GV tham gia họp hội đồng coi thi HSG tỉnh theo QĐ, DS tại THPT BMT: 14h00.
14/03/2023
Thứ Tư
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV, HS tham gia kỳ thi HSG tỉnh tại THPT BMT: 6h30.
– Dạy – học theo TKB.
– GK SKKN cấp trường nộp kết quả về phòng văn thư trước 15h30.
– Bộ phận nhập dữ liệu hoàn thành hồ sơ dữ liệu thi Nghề phổ thông.
15/03/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Thông báo kết quả SKKN cấp trường.
Dạy – học theo TKB.
– TTCM hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV (có biên bản, chữ ký,…nộp về BGH phụ trách tổ).
– Hoàn thành hồ sơ và nhận sáng kiến/giải pháp SKKN đã điều chỉnh (nếu có) của các CB-GV-NV gửi dự thi cấp tỉnh.
– Gửi tờ trình và hồ sơ thi Nghề phổ thông cho Sở GDĐT.
16/03/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– BGH hoàn thành duyệt hồ sơ TTCM, GV trên hệ thống (có biên bản, chữ ký,…), nộp về đ/c Huệ (PHT) hoặc văn thư.
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 27 trên hệ thống.
17/03/2023
Thứ Bảy
– Các tổ CM hoàn thành nộp đề, đáp án các môn kiểm tra giữa kỳ tập trung theo kế hoạch.
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 26.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 27.
18/03/2023
Chủ Nhật  
19/03/2023