Lịch làm việc tuần 13, 2021 – 2022 (Từ 06/12 – 12/12/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 12.
 – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 13.
 – BGH, TTCM tăng cường dự giờ, thăm lớp trực tuyến theo kế hoạch tuần, tháng.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.  Hội ý Ban Thường vụ và VP Đảng uỷ: 14h30.  
 – Tổ chức triển khai kế hoạch số 80 của Sở (hùng biện tiếng Anh dành cho HS).
 – GV Tiếng Anh bắt đầu bồi dưỡng, thực hiện modul 1 theo kế hoạch 74 của Sở.
06/12/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 –  Hiệu trưởng dự giao ban trực tuyến tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học: 8h00 tại điểm cầu Sở GDĐT.
  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Đảng uỷ, UBKT hoàn thành dự thảo tổng kết 2021, phương hướng 2022.
07/12/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
08/12/2021
Thứ Năm  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – BDHSG trực tuyến theo TKB các môn.
 – Tổng kết Đảng bộ năm 2021, phương hướng nhệm vụ 2022: 14h30 (Trực tuyến trên K12OnLine).
09/12/2021
Thứ Sáu  – Dạy học trực tuyến theo TKB.

– Tập huấn trực tuyến công tác phòng chống HIV/AIDS 02 ngày (10, 11/12): Từ 8h00 (Theo DS cử).

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
10/12/2021
Thứ Bảy  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – HS dự thi hùng biện Tiếng Anh nộp sản phẩm về Tổ Tiếng Anh theo kế hoạch.

 – Hoàn thành hồ sơ tập sự cho đ.c Tuyết (Toán), gửi Sở GDĐT.

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – GVBM hoàn thành sổ đầu bài trực tuyến tuần 13; lên phiếu báo giảng tuần 14 trên hệ thống.
 – Tổ CM và GV hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị kiểm tra hồ sơ trên hệ thống vào tuần 14.
11/12/2021
Chủ Nhật    
12/12/2021