Lịch làm việc tuần 11, 2021-2022 (Từ 22/11 – 28/11/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 10.
– TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 11.
– CB, GV, HS tiếp tục tham gia phòng chống Covid.
– BGH, TTCM tăng cường dự giờ, thăm lớp trực tuyến theo kế hoạch tuần, tháng.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.
– Các tổ CM xây dựng video bài giảng các môn học. Thẩm định  cấp trường, chọn lọc gửi Sở trước 03/12.
22/11/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.

 

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– Rà soát kiểm tra hồ sơ Đảng của Đảng uỷ và các chi bộ: 14h00 tại phòng Truyền thống.
– Hoàn thành test nhanh Covid cho CB, GV, HS tham gia kỳ thi HSG tại điểm thi của trường. Họp Hội đồng coi thi chọn HSG vào đội tuyển QG: 15h00 tại trường (Theo QĐ, DS Sở).
– Gặp mặt, phát thẻ dự thi HSG tham gia thi vào đổi tuyển QG: 15h30 tại phòng Truyền thống. Thành phần: BGH, HS dự thi.
23/11/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.

– CB, GV, HS tham gia kỳ thi chọn HSG vào đội tuyển QG, từ 6h45 theo QD, DS Sở (cả ngày).

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các chi bộ hoàn thành các công việc, phục kiểm công tác kiểm tra.
 CB 3, 6 nộp hồ sơ về Đảng uỷ để rà soát kiểm tra (theo Quyết định, thành phần): 15h30.
24/11/2021
Thứ Năm  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Hoàn thiện và nộp hồ sơ kiểm tra Đảng (Đảng uỷ, các chi bộ) trước 9h00 tại phòng Truyền thống.
 – Đảng viên hoàn thành nộp phiếu nhận xét của nơi cư trú cho chi bộ.
 – BDHSG trực tuyến theo TKB các môn. 
 – Đón tổ kiểm tra công tác Đảng của Ban Tổ chức Thành uỷ: 14h00. Thành phần: Ban Thường vụ, Vp Đảng uỷ, 02 Bí thư CB (CB3, 6).
25/11/2021
Thứ Sáu – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– Các tổ CM hoàn thành bài thi ATGT, nộp về Ban tổ chức trường trước 11h00.
– Dạy học trực tuyến theo TKB.
26/11/2021
Thứ Bảy – Dạy học trực tuyến theo TKB.
– Chi bộ 6 họp kiểm kiểm, xếp loại cuối năm: 7h30 (Có đại diện Đảng uỷ dự).
– BCH Đoàn hoàn thành công tác nhân sự khoá mới, đề xuất, báo cáo Đảng uỷ để họp, chọn lựa và duyệt quy hoạch, báo cáo Thành uỷ.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Chi bộ 1, 2 họp kiểm kiểm, xếp loại cuối năm: 14h00 (Có đại diện Đảng uỷ dự)
 – GVBM hoàn thành sổ đầu bài trực tuyến tuần 11; lên phiếu báo giảng tuần 12 trên hệ thống.
 – GVCN, GVBM nhập điểm, điểm danh tháng 11 vào hệ thống SMAS.
27/11/2021
Chủ Nhật  – Chi bộ 3, 5 họp kiểm kiểm, xếp loại cuối năm: 7h30 (Có đại diện Đảng uỷ dự)   
28/11/2021