Lịch làm việc tuần 10, 2021-2022 (Từ 15/11 – 21/11/2021).

Lượt xem:

Đọc bài viết

        < CHÀO MỪNG 39 NĂM, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

                      (20/11/1982 – 20/11/2021)>

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 09.
 – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 10.
 – Hội ý Ban Thường vụ + Vp Đảng uỷ + BTCB 3, 6: 7h30 tại Phòng Truyền thống.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các môn tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ online theo đúng tiến độ kế hoạch bộ môn.
 – Báo cáo kế hoạch, tình hình dạy học của tuần theo link Sở.
15/11/2021
Thứ Ba  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
16/11/2021
Thứ Tư  – Dạy học trực tuyến theo TKB.

– Hiệu trưởng và văn thư dự tập huấn phần mềm quản lý văn bằng theo Công văn Sở: 8h00.

 – Dạy học trực tuyến theo TKB.

 – Đảng uỷ hoàn thành các công việc, phục kiểm công tác kiểm tra.

17/11/2021
Thứ Năm  – Dạy học trực tuyến theo TKB.
 – Các chi bộ rà soát, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra Đảng.
 – Dạy học trực tuyến theo TKB.
18/11/2021
Thứ Sáu  CB-GV-NV tiêm vắc xin mũi 2, ngừa Covid (HS nghỉ học).  – Dạy học trực tuyến theo TKB.

  – GVBM hoàn thành sổ đầu bài trực tuyến tuần 10; lên phiếu báo giảng tuần 11 trên hệ thống.

19/11/2021
Thứ Bảy Tọạ đàm 20/11 (trực tuyến): 8h00.

Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV, Ban ĐDCMHS trường, đại diện HS.

(Nghỉ dạy – học)

20/11/2021
Chủ Nhật  
21/11/2021