Gửi thầy cô, PHHS lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Văn bản liên quan đến kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thí sinh trên địa bàn TP.BMT thi đợt 2).

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết 2 công văn sau:

Công văn số 1145, ngày 06/8/2020.

Công văn số 1146, ngày 06/8/2020.