Danh sách HS đạt giải HS giỏi cấp trường (dành cho khối 12), năm học 2022-2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

STT Môn thi Họ lót Tên Lớp Giải
1 Toán Nguyễn Trường Thịnh 12A01 Nhì
2 Toán Đồng Lê Quang Lâm 12A01 Nhì
3 Toán Nguyễn Thị Vương Ngân 12A01 Nhì
4 Toán Nguyễn Minh Đức 12A01 Ba
5 Toán Vũ Trần Đức Nghĩa 12A11 KK
6 Toán Nguyễn Kim Phong 12A12 KK
7 Ngữ văn Lại Bảo Nguyên 12A02 Ba
8 Ngữ văn Ngụ Hoàng Hiếu 12A02 Ba
9 Tiếng Anh Trần Quốc Bảo 12A02 Nhất
10 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thảo 12A02 Nhì
11 Tiếng Anh Bùi Tấn Phát 12A03 KK
12 Địa Lê Nguyễn Kim Yến 12A11 KK
13 Địa Mai Thùy Linh 12A04 KK
14 GDCD Lê Thị Bảo Ngọc 12A10 Ba
15 GDCD Nguyễn Bích Phượng 12A01 KK
16 Lịch sử Tào Nguyệt Ánh 12A04 Nhất
17 Lịch sử Ngô Bảo Phúc 12A01 Nhất
18 Sinh học Trần Thị Quỳnh Mai 12A02 Nhì
19 Sinh học Dương Thị Nguyệt Nhi 12A14 Ba
20 Sinh học Trần Thị Như Quỳnh 12A11 KK
21 Sinh học Trần Ngọc Nam Phương 12A03 KK