Danh sách học sinh khối K11, K12 đạt HS tiên tiến; HS K10 đạt học tập Khá, rèn luyện Tốt, học kỳ I, 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Stt Lớp Họ và tên Học lực/HT Hạnh kiểm/RL Danh hiệu/
Phần thưởng
1 10A01 Nguyễn Minh An Khá Tốt X
2 10A01 Phạm Ngọc Quốc Bảo Khá Tốt X
3 10A01 Phạm Tiến Cường Khá Tốt X
4 10A01 Nguyễn Tiến Đạt Khá Tốt X
5 10A01 Phạm Thị Hương Giang Khá Tốt X
6 10A01 Lê Thanh Hằng Khá Tốt X
7 10A01 Hoàng Gia Hân Khá Tốt X
8 10A01 Nguyễn Hoàng Thu Hiền Khá Tốt X
9 10A01 Nguyễn Huy Hoàng Khá Tốt X
10 10A01 Võ Ngọc Hưng Khá Tốt X
11 10A01 Đồng Lê Đăng Lưu Khá Tốt X
12 10A01 Đào Nguyễn Minh Nguyệt Khá Tốt X
13 10A01 Nguyễn Thị Quỳnh Như Khá Tốt X
14 10A01 Nguyễn Anh Quân Khá Tốt X
15 10A01 Nguyễn Tiến Thành Khá Tốt X
16 10A01 Đặng Hữu Ngọc Thiện Khá Tốt X
17 10A01 Tống Diệu Trinh Khá Tốt X
18 10A01 Nguyễn Thị Thùy Dương Khá Tốt X
19 10A01 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Khá Tốt X
20 10A02 Bùi Nguyễn Duy Anh Khá Tốt X
21 10A02 Trần Thị Ngọc Ánh Khá Tốt X
22 10A02 An Quốc An Bảo Khá Tốt X
23 10A02 Nguyễn Thị Hồng Hải Khá Tốt X
24 10A02 Nguyễn Huy Hoàng Khá Tốt X
25 10A02 Dương Nguyễn Lộc Khá Tốt X
26 10A02 Nguyễn Đức Nghĩa Khá Tốt X
27 10A02 Nguyễn Trấn Vũ Khá Tốt X
28 10A03 Hồ Minh Đức Khá Tốt X
29 10A03 Lưu Gia Hân Khá Tốt X
30 10A03 Châu Phúc Khang Khá Tốt X
31 10A03 Phạm Xuân Lĩnh Khá Tốt X
32 10A03 Võ Thị Kim Ngọc Khá Tốt X
33 10A03 Huỳnh Thị Cẩm Nhi Khá Tốt X
34 10A03 Nguyễn Doãn Hồng Quang Khá Tốt X
35 10A03 Bùi Tri Ân Thiên Khá Tốt X
36 10A03 Tô Thái Thịnh Khá Tốt X
37 10A03 Bùi Trần Yến Nhi Khá Tốt X
38 10A04 Lê Thị Thùy Diệu Khá Tốt X
39 10A04 Phạm Quốc Đạt Khá Tốt X
40 10A04 Nguyễn Quang Khâm Khá Tốt X
41 10A04 Hắc Thị Liên Khá Tốt X
42 10A04 Lê Đức Luân Khá Tốt X
43 10A04 Trần Thủy Tiên Khá Tốt X
44 10A05 Nguyễn Thị Xuân Hương Khá Tốt X
45 10A05 Nguyễn Thị Hà Thùy Linh Khá Tốt X
46 10A05 Trịnh Hồng Ngọc Khá Tốt X
47 10A05 Hoàng Minh Nhật Khá Tốt X
48 10A05 Nguyễn Trúc Quỳnh Khá Tốt X
49 10A05 Lê Phương Thảo Khá Tốt X
50 10A05 Phạm Hoài Thương Khá Tốt X
51 10A05 Nguyễn Châu Bảo Thy Khá Tốt X
52 10A05 Nguyễn Thị Bảo Trâm Khá Tốt X
53 10A05 Trần Hoàng Triệu Vy Khá Tốt X
54 10A06 Võ Lương Triệu An Khá Tốt X
55 10A06 Lê Phạm Vân Anh Khá Tốt X
56 10A06 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Khá Tốt X
57 10A06 Nguyễn Thị Bảo Châm Khá Tốt X
58 10A06 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Khá Tốt X
59 10A06 Phạm Hoàng Hải Khá Tốt X
60 10A06 Lê Vũ Khánh Linh Khá Tốt X
61 10A06 Lê Thị Phương Minh Khá Tốt X
62 10A06 Đỗ Thị Thanh Thảo Khá Tốt X
63 10A06 Hoàng Thị Minh Thư Khá Tốt X
64 10A06 Nguyễn Thị Minh Thư Khá Tốt X
65 10A06 Nguyễn Hữu Tuấn Khá Tốt X
66 10B01 Trần Thái An Khá Tốt X
67 10B01 Huỳnh Thị Thùy Duyên Khá Tốt X
68 10B01 Huỳnh Bảo Long Khá Tốt X
69 10B01 Phạm Ngọc Thảo Nguyên Khá Tốt X
70 10B01 Đặng Minh Nhật Khá Tốt X
71 10B01 Nguyễn Tuệ Nhi Khá Tốt X
72 10B01 Phạm Thu Thủy Khá Tốt X
73 10B01 Nguyễn Minh Thư Khá Khá X
74 10B01 Nguyễn Nhật Vĩnh Khá Tốt X
75 10B02 Nguyễn Thị Anh Đào Khá Tốt X
76 10B02 Lê Công Bảo Định Khá Tốt X
77 10B02 Dương Mỹ Hà Khá Tốt X
78 10B02 Bùi Trần Bảo Hân Khá Tốt X
79 10B02 Trần Thị Hiền Khá Tốt X
80 10B02 Bùi Hoàng Khánh Linh Khá Tốt X
81 10B02 Phạm Quỳnh Như Khá Tốt X
82 10B02 Lý Hồng Tỷ Khá Tốt X
83 10B02 Hà Vy Khá Tốt X
84 10C01 Cao Tiến Đạt Khá Tốt X
85 10C01 Nguyễn Thúy Hạnh Khá Tốt X
86 10C01 Nguyễn Thị Hiền Khá Tốt X
87 10C01 Trần Văn Khôi Khá Tốt X
88 10C01 Nguyễn Trung Kiên Khá Tốt X
89 10C01 Nay Kiều Trinh Khá Tốt X
90 10C01 Phan Hoàng Nguyên Khá Tốt X
91 10C01 Lưu Ngọc Thành Như Khá Tốt X
92 10C01 Nguyễn Thị Giang Thanh Khá Tốt X
93 10C01 Nguyễn Bảo Thy Khá Tốt X
94 10C01 Nguyễn An Vương Khá Tốt X
95 10C02 Đinh Thị Dung Khá Tốt X
96 10C02 Nguyễn Văn Hoàng Khá Tốt X
97 10C02 Nguyễn Vũ Khánh Linh Khá Tốt X
98 10C02 Nguyễn Thị Thúy Ngân Khá Tốt X
99 10C02 Phan Thị Kim Ngọc Khá Tốt X
100 10C02 Cao Thùy Thiên Trang Khá Tốt X
101 10C02 Nguyễn Thị Phương Vi Khá Tốt X
102 10C03 Phan Trần Hiếu Nhi Khá Tốt X
103 10C03 Nguyễn Thanh Thảo Khá Tốt X
104 10C03 Nguyễn Đặng Anh Thư Khá Tốt X
105 10D01 Lê Thị Quỳnh Anh Khá Tốt X
106 10D01 Cao Thị Hiếu Khá Tốt X
107 10D01 Đặng Văn Minh Khá Tốt X
108 10D01 Bùi Yến Nhi Khá Tốt X
109 10D01 Trần Phương Uyên Khá Tốt X
110 10D01 Bùi Quang Việt Khá Tốt X
111 10D02 Nguyễn Ngọc Minh Anh Khá Tốt X
112 10D02 Hoàng Lâm Dũng Khá Tốt X
113 10D02 Lê Quang Dũng Khá Tốt X
114 10D02 Đặng Vĩnh Thuyên Bkrông Khá Tốt X
115 10D02 Vũ Hoàng Vân Hà Khá Tốt X
116 10D02 Trần Mỹ Hòa Khá Tốt X
117 10D02 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Khá Tốt X
118 10D02 Võ Nguyễn Đình Long Khá Tốt X
119 10D02 Lã Nhật Bảo Ngọc Khá Tốt X
120 10D02 Trần Quỳnh Như Khá Tốt X
121 10D02 Nguyễn Kim Minh Sơn Khá Tốt X
122 10D02 Cao Thị Huyền Trân Khá Tốt X
123 10D02 Trần Hoàng Quốc Bảo Khá Tốt X
124 10D02 Nguyễn Minh Tú Khá Tốt X
125 10D02 Nguyễn Trịnh Hạnh Tú Khá Tốt X
126 10D02 Lương Thảo Uyên Khá Tốt X
127 10D03 Trần Nguyễn Chiêu Anh Khá Tốt X
128 10D03 Nguyễn Minh Châu Khá Tốt X
129 10D03 Trần Tống Thùy Dương Khá Tốt X
130 10D03 Nguyễn Mai Ly Khá Tốt X
131 10D03 Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Mai Khá Tốt X
132 10D03 Nguyễn Thị Xuân Mai Khá Tốt X
133 10D03 Lương Chí Nguyên Khá Tốt X
134 10D03 Nguyễn Đức Thảo Nguyên Khá Tốt X
135 10D03 Ngô Uyên Nhi Khá Tốt X
136 10D03 Nguyễn Thị Kiều Nhi Khá Tốt X
137 10D03 Phạm Yến Nhi Khá Tốt X
138 10D03 Nguyễn Thị Bích Phượng Khá Tốt X
139 10D03 Hoàng Đức Thắng Khá Tốt X
140 10D03 Phạm Kim Uyên Khá Tốt X
141 10D03 Tô Thái Uyên Khá Tốt X
142 10D03 Võ Trần Thảo Uyên Khá Tốt X
143 10D03 Đỗ Thị Như Ý Khá Tốt X
144 10D03 Trần Nguyên Thy Khá Tốt X
145 11A01 Phạm Quỳnh Anh Khá Tốt Tiên tiến
146 11A01 Lê Hoàng Gia Bảo Khá Tốt Tiên tiến
147 11A01 Phan Ngọc Gia Bảo Khá Tốt Tiên tiến
148 11A01 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Khá Tốt Tiên tiến
149 11A01 Bùi Lê Khánh Hà Khá Tốt Tiên tiến
150 11A01 Nguyễn Ngân Hà Khá Tốt Tiên tiến
151 11A01 Nguyễn Hải Hoàng Khá Tốt Tiên tiến
152 11A01 Nguyễn Đình Khoa Khá Tốt Tiên tiến
153 11A01 Trịnh Khánh Linh Khá Tốt Tiên tiến
154 11A01 Mai Bảo Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
155 11A01 Đặng Lê Khôi Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
156 11A01 Nguyễn Nhật Nhi Khá Tốt Tiên tiến
157 11A01 Vũ Minh Quân Khá Tốt Tiên tiến
158 11A01 Phan Anh Quyền Khá Tốt Tiên tiến
159 11A01 Nguyễn Trần Thái Thụy Khá Tốt Tiên tiến
160 11A01 Trịnh Diễm Thư Khá Tốt Tiên tiến
161 11A01 Phạm Minh Tuấn Khá Tốt Tiên tiến
162 11A01 Nguyễn Khánh Vân Khá Tốt Tiên tiến
163 11A01 Phan Lê Thục Anh Khá Tốt Tiên tiến
164 11A01 Nguyễn Diệu Linh Khá Khá Tiên tiến
165 11A02 Võ Đông Anh Khá Tốt Tiên tiến
166 11A02 Đỗ Nguyễn Phúc Bình Khá Tốt Tiên tiến
167 11A02 Nguyễn Quang Đạt Khá Tốt Tiên tiến
168 11A02 Đỗ Chính Hải Đức Khá Tốt Tiên tiến
169 11A02 Lê Thị Hằng Khá Tốt Tiên tiến
170 11A02 Phan Hồ Xuân Hương Khá Tốt Tiên tiến
171 11A02 Lê Bá Khánh Khá Tốt Tiên tiến
172 11A02 Nguyễn Quốc Khánh Khá Tốt Tiên tiến
173 11A02 Huỳnh Trần Nguyên Khoa Khá Tốt Tiên tiến
174 11A02 Trần Bảo Gia Linh Khá Tốt Tiên tiến
175 11A02 Tạ Thanh Loan Khá Tốt Tiên tiến
176 11A02 Ngô Duy Long Khá Tốt Tiên tiến
177 11A02 Vũ Thị Huyền Nhung Khá Tốt Tiên tiến
178 11A02 Nguyễn Huy Phát Khá Tốt Tiên tiến
179 11A02 Phạm Hữu Phước Khá Tốt Tiên tiến
180 11A02 Nguyễn Đình Quý Khá Tốt Tiên tiến
181 11A02 Nguyễn Tiến Sang Khá Khá Tiên tiến
182 11A02 Đào Nguyễn Minh Thư Khá Tốt Tiên tiến
183 11A02 Dương Thị Bảo Vy Khá Tốt Tiên tiến
184 11A02 Trương Lê Thục Vy Khá Tốt Tiên tiến
185 11A02 Nguyễn Phương Thảo Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
186 11A03 Nguyễn Lan Anh Khá Tốt Tiên tiến
187 11A03 Trần Hà Quang Anh Khá Tốt Tiên tiến
188 11A03 Trần Thị Lan Anh Khá Tốt Tiên tiến
189 11A03 Bùi Văn Thành Đô Khá Tốt Tiên tiến
190 11A03 Nguyễn Phan Hoàng Hải Khá Tốt Tiên tiến
191 11A03 Đỗ Đức Huy Khá Tốt Tiên tiến
192 11A03 Phạm Nam Kha Khá Tốt Tiên tiến
193 11A03 Lê Tấn Lâm Khá Tốt Tiên tiến
194 11A03 Lê Văn Bình Minh Khá Tốt Tiên tiến
195 11A03 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
196 11A03 Mai Yến Nhi Khá Tốt Tiên tiến
197 11A03 Nguyễn Đỗ Quyên Khá Tốt Tiên tiến
198 11A03 Nguyễn Sương Quỳnh Khá Tốt Tiên tiến
199 11A03 Phạm Hà Anh Thư Khá Tốt Tiên tiến
200 11A03 Nguyễn Thị Uyên Thương Khá Tốt Tiên tiến
201 11A04 Huỳnh Thị Mai Chi Khá Tốt Tiên tiến
202 11A04 Trần Đỗ Hồng Đức Khá Tốt Tiên tiến
203 11A04 Nguyễn Thị Thanh Ngân Khá Tốt Tiên tiến
204 11A04 Đinh Gia Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
205 11A04 Vũ Thị Diễm Phúc Khá Tốt Tiên tiến
206 11A04 Trần Văn Quý Khá Tốt Tiên tiến
207 11A04 Nguyễn Đức Anh Tài Khá Tốt Tiên tiến
208 11A04 Lê Ngọc Phương Uyên Khá Tốt Tiên tiến
209 11A04 Phạm Hiền Phương Uyên Khá Tốt Tiên tiến
210 11A05 Phạm Ngọc Ánh Khá Tốt Tiên tiến
211 11A05 Trần Gia Bảo Khá Tốt Tiên tiến
212 11A05 Phùng Tất Duy Khá Tốt Tiên tiến
213 11A05 Ngô Quang Huy Khá Tốt Tiên tiến
214 11A05 Hong Mỹ Huyền Khá Tốt Tiên tiến
215 11A05 Nguyễn Trương Huỳnh Ánh Huyền Khá Tốt Tiên tiến
216 11A05 Triệu Thị Hoàng Lan Khá Tốt Tiên tiến
217 11A05 Nguyễn Thị Diệu Linh Khá Tốt Tiên tiến
218 11A05 Nguyễn Như Minh Nguyệt Khá Tốt Tiên tiến
219 11A05 Nguyễn Kim Thành Khá Tốt Tiên tiến
220 11A05 Đặng Thị Thu Thuỷ Khá Tốt Tiên tiến
221 11A06 Nguyễn Hoàng Anh Khá Tốt Tiên tiến
222 11A06 Vũ Huỳnh Anh Khá Tốt Tiên tiến
223 11A06 Phạm Vũ Nhật Đăng Khá Tốt Tiên tiến
224 11A06 Nguyễn Thùy Hoài Hân Khá Tốt Tiên tiến
225 11A06 Phạm Trọng Hoàng Khá Tốt Tiên tiến
226 11A06 Nguyễn Quốc Gia Huy Khá Tốt Tiên tiến
227 11A06 Dương Thanh Mai Khá Tốt Tiên tiến
228 11A06 Đỗ Thị Bích Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
229 11A06 Phạm Thảo Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
230 11A06 Đỗ Hoàng Vân Anh Khá Tốt Tiên tiến
231 11A07 Lưu Văn Cao Khá Tốt Tiên tiến
232 11A07 Nguyễn Thị Bích Diễm Khá Tốt Tiên tiến
233 11A07 Trần Thị Lương Diễm Khá Tốt Tiên tiến
234 11A07 Nguyễn Văn Dũng Khá Tốt Tiên tiến
235 11A07 Nguyễn Khánh Hà Khá Tốt Tiên tiến
236 11A07 Phan Thanh Hoài Khá Tốt Tiên tiến
237 11A07 Nguyễn Thị Hồng Nhung Khá Tốt Tiên tiến
238 11A07 Hoàng Quang Sơn Khá Tốt Tiên tiến
239 11A07 Phạm Trung Tín Khá Tốt Tiên tiến
240 11A07 Nguyễn Xuân Tùng Khá Tốt Tiên tiến
241 11A08 Bùi Trung Chính Khá Tốt Tiên tiến
242 11A08 Lê Thị Thu Giang Khá Tốt Tiên tiến
243 11A08 Trần Phương Huyền Khá Tốt Tiên tiến
244 11A08 Nguyễn Đức Minh Khang Khá Tốt Tiên tiến
245 11A08 Võ Đoàn Thanh Ngân Khá Tốt Tiên tiến
246 11A08 Lê Thị Hồng Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
247 11A08 Nguyễn Cẩm Nhung Khá Tốt Tiên tiến
248 11A08 Nguyễn Thị Cẩm Tú Khá Khá Tiên tiến
249 11A09 Đoàn Thị Thanh Hiền Khá Tốt Tiên tiến
250 11A09 Võ Ngọc Quỳnh Như Khá Tốt Tiên tiến
251 11A09 Phạm Ngọc Thắng Khá Tốt Tiên tiến
252 11A09 Hồng Diễm Trang Khá Tốt Tiên tiến
253 11A09 H Tuyết Hđỡk Khá Tốt Tiên tiến
254 11A09 Sek Nhật Uyên Khá Khá Tiên tiến
255 11A09 Lê Sỹ Vượng Khá Tốt Tiên tiến
256 11A09 Bùi Thị Hoài Xuân Khá Tốt Tiên tiến
257 11A10 Nguyễn Văn Cao Khá Tốt Tiên tiến
258 11A10 Nguyễn Anh Duy Khá Tốt Tiên tiến
259 11A10 Tạ Thị Hương Lan Khá Tốt Tiên tiến
260 11A10 Nguyễn Đoàn Khánh Trân Khá Tốt Tiên tiến
261 11A10 Trịnh Phúc Gia Xuân Khá Tốt Tiên tiến
262 11A11 Nguyễn Phúc Hồng Ân Khá Tốt Tiên tiến
263 11A11 Vày Thế Công Khá Tốt Tiên tiến
264 11A11 Mai Văn Dũng Khá Tốt Tiên tiến
265 11A11 Lê Trường Đạt Khá Tốt Tiên tiến
266 11A11 Nguyễn Hải Đăng Khá Tốt Tiên tiến
267 11A11 Vũ Danh Hảo Khá Tốt Tiên tiến
268 11A11 Đoàn Hồng Nhung Khá Tốt Tiên tiến
269 11A11 Trần Thị Diễm Quỳnh Khá Tốt Tiên tiến
270 11A11 Trương Ngọc Diễm Quỳnh Khá Tốt Tiên tiến
271 11A11 Châu Lê Uyên Trang Khá Tốt Tiên tiến
272 11A11 Lê Thị Thuỳ Trâm Khá Tốt Tiên tiến
273 11A12 Nguyễn Công Bảo Khá Tốt Tiên tiến
274 11A12 H’ Bach B.Krông Khá Tốt Tiên tiến
275 11A12 Nguyễn Hoàng Chương Khá Tốt Tiên tiến
276 11A12 H Mắt Adrơng Khá Tốt Tiên tiến
277 11A12 Nguyễn Bùi Hoàng Nam Khá Tốt Tiên tiến
278 11A12 Nguyễn Thị Tú Nhi Khá Tốt Tiên tiến
279 11A12 Trần Phan Triệu Vi Khá Tốt Tiên tiến
280 11A13 Lê Tuấn Anh Khá Tốt Tiên tiến
281 11A13 Trần Thiên Bảo Khá Tốt Tiên tiến
282 11A13 Lê Đức Gia Huy Khá Tốt Tiên tiến
283 11A13 H Luyên Knul Khá Tốt Tiên tiến
284 11A13 Đào Thị Thiện Mỹ Khá Tốt Tiên tiến
285 11A13 Trần Thị Ái Nhi Khá Tốt Tiên tiến
286 11A13 Hồ Nguyễn Trường Pha Khá Khá Tiên tiến
287 11A13 Nguyễn Hoàng Phi Khá Tốt Tiên tiến
288 11A13 Dương Quân Phụng Khá Tốt Tiên tiến
289 11A13 Nguyễn Quốc Phương Khá Tốt Tiên tiến
290 11A13 Lê Thiên Thảo Khá Tốt Tiên tiến
291 11A13 Trần Phúc Thịnh Khá Tốt Tiên tiến
292 11A13 Nguyễn Lê Bảo Trân Khá Tốt Tiên tiến
293 11A13 Nguyễn Sỹ Tuyên Khá Tốt Tiên tiến
294 11A13 Vũ Thị Phương Uyên Khá Tốt Tiên tiến
295 11A14 Nguyễn Thị Hải Anh Khá Tốt Tiên tiến
296 11A14 Nguyễn Mạnh Hùng Khá Tốt Tiên tiến
297 11A14 Nguyễn Hoàng Khang Hy Khá Tốt Tiên tiến
298 11A14 Trần Khắc Minh Khá Tốt Tiên tiến
299 11A14 Trương Thục Ngân Khá Tốt Tiên tiến
300 11A14 Nguyễn Hoàng Thái Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
301 11A14 Nghiêm Chí Phát Khá Tốt Tiên tiến
302 11A15 Nguyễn Xuân Hợp Khá Tốt Tiên tiến
303 11A15 Bùi Thanh Huyền Khá Tốt Tiên tiến
304 11A15 Hồ Thị Hồng Phúc Khá Tốt Tiên tiến
305 11A15 Lê Thị Yến Trang Khá Tốt Tiên tiến
306 11A15 Trần Nhật Vũ Khá Tốt Tiên tiến
307 12A01 Bùi Ngọc Mai Anh Khá Tốt Tiên tiến
308 12A01 Nguyễn Mai Nhật Ánh Khá Tốt Tiên tiến
309 12A01 Nguyễn Thị Kim Hòa Khá Tốt Tiên tiến
310 12A01 Nguyễn Đình Nhật Huy Khá Tốt Tiên tiến
311 12A01 Nguyễn Quang Minh Khá Tốt Tiên tiến
312 12A01 Nguyễn Thu Ngân Khá Tốt Tiên tiến
313 12A01 Lâm Yến Nhi Khá Tốt Tiên tiến
314 12A01 Đặng Thị Thùy Nhung Khá Tốt Tiên tiến
315 12A01 Nguyễn Lâm Trường Khá Tốt Tiên tiến
316 12A01 Lý Đức Xuân Khá Tốt Tiên tiến
317 12A02 Nguyễn Ngọc Đan Chi Khá Tốt Tiên tiến
318 12A02 Châu Thiện Đăng Huân Khá Tốt Tiên tiến
319 12A02 Vũ Mạnh Huynh Khá Tốt Tiên tiến
320 12A02 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương Khá Tốt Tiên tiến
321 12A02 Trần Hoàng Đức Khoa Khá Tốt Tiên tiến
322 12A02 Nguyễn Hải Nam Khá Tốt Tiên tiến
323 12A02 Đỗ Thị Tuyết Nhung Khá Tốt Tiên tiến
324 12A02 Lê Thị Quỳnh Như Khá Tốt Tiên tiến
325 12A02 Hà Trọng Phúc Khá Tốt Tiên tiến
326 12A02 Vương Thị Ngọc Uyên Khá Tốt Tiên tiến
327 12A02 Nguyễn Thị Yến Vi Khá Tốt Tiên tiến
328 12A03 Nguyễn Thị Lan Anh Khá Tốt Tiên tiến
329 12A03 Trương Anh Cao Khá Tốt Tiên tiến
330 12A03 Nguyễn Danh Hoàng Đạt Khá Tốt Tiên tiến
331 12A03 Phạm Ngọc Hải Khá Tốt Tiên tiến
332 12A03 Trịnh Thúy Hiền Khá Tốt Tiên tiến
333 12A03 Nguyễn Phạm Gia Hợp Khá Khá Tiên tiến
334 12A03 Trương Trần Quốc Khánh Khá Tốt Tiên tiến
335 12A03 Lê Trần Đăng Khoa Khá Tốt Tiên tiến
336 12A03 Nguyễn Đình Kiệt Khá Tốt Tiên tiến
337 12A03 Trương Anh Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
338 12A03 Bùi Tấn Phát Khá Tốt Tiên tiến
339 12A03 Phùng Hạnh Quyên Khá Tốt Tiên tiến
340 12A03 Phan Anh Thao Khá Tốt Tiên tiến
341 12A03 Phan Lưu Bảo Trân Khá Tốt Tiên tiến
342 12A03 Lê Thị Tường Vi Khá Tốt Tiên tiến
343 12A03 Lê Ngọc Hoàng Vy Khá Tốt Tiên tiến
344 12A03 Nguyễn Trịnh Hà Vy Khá Tốt Tiên tiến
345 12A03 Hồ Thị Anh Thư Khá Tốt Tiên tiến
346 12A04 Lê Phước Trường An Khá Tốt Tiên tiến
347 12A04 Trần Thị Quế Anh Khá Tốt Tiên tiến
348 12A04 Đỗ Hải Bình Khá Tốt Tiên tiến
349 12A04 Lý Hải Đăng Khá Tốt Tiên tiến
350 12A04 Nguyễn Đinh Gia Hân Khá Tốt Tiên tiến
351 12A04 Nguyễn Lê Thiên Hân Khá Tốt Tiên tiến
352 12A04 Mai Công Hiếu Khá Tốt Tiên tiến
353 12A04 Vũ Quang Huy Khá Tốt Tiên tiến
354 12A04 Nghiêm Khánh Huyền Khá Tốt Tiên tiến
355 12A04 Lê Ngọc Linh Khá Tốt Tiên tiến
356 12A04 Mai Thùy Linh Khá Tốt Tiên tiến
357 12A04 Hồ Anh Minh Khá Tốt Tiên tiến
358 12A04 Dương Yến Nhi Khá Tốt Tiên tiến
359 12A04 Lê Đoàn Anh Phương Khá Tốt Tiên tiến
360 12A04 Nguyễn Thị Phương Thảo Khá Tốt Tiên tiến
361 12A04 Phạm Thị Thu Thảo Khá Tốt Tiên tiến
362 12A04 Nguyễn Đình Trung Khá Tốt Tiên tiến
363 12A04 Trần Xuân Tùng Khá Tốt Tiên tiến
364 12A04 Võ Nguyễn Tường Vy Khá Tốt Tiên tiến
365 12A05 Phạm Quang Bảo Khá Tốt Tiên tiến
366 12A05 Lê Thanh Bình Khá Tốt Tiên tiến
367 12A05 Nguyễn Mạnh Cường Khá Tốt Tiên tiến
368 12A05 Nguyễn Văn Đại Khá Tốt Tiên tiến
369 12A05 Ngô Thị Diệu Hân Khá Tốt Tiên tiến
370 12A05 Nguyễn Bạch Gia Hân Khá Tốt Tiên tiến
371 12A05 Lê Ngọc Khánh Huyền Khá Tốt Tiên tiến
372 12A05 Nguyễn Mạnh Hùng Khá Tốt Tiên tiến
373 12A05 Bùi Thanh Hưng Khá Tốt Tiên tiến
374 12A05 Nguyễn Duy Bảo Khanh Khá Tốt Tiên tiến
375 12A05 Bùi Phan Thùy Linh Khá Tốt Tiên tiến
376 12A05 Trần Quang Minh Khá Tốt Tiên tiến
377 12A05 Trần Văn Nam Khá Tốt Tiên tiến
378 12A05 Trần Nguyễn Khang Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
379 12A05 Trịnh Anh Quân Khá Tốt Tiên tiến
380 12A05 Nguyễn Phạm Tuệ Tâm Khá Tốt Tiên tiến
381 12A05 Nguyễn Nữ Ngọc Thanh Khá Tốt Tiên tiến
382 12A05 Ngô Tiến Thành Khá Tốt Tiên tiến
383 12A05 Trần Đức Thắng Khá Tốt Tiên tiến
384 12A05 Tạ Duy Hoàng Thiện Khá Tốt Tiên tiến
385 12A05 Phạm Đình Thống Khá Tốt Tiên tiến
386 12A05 Nguyễn Thị Thanh Thư Khá Tốt Tiên tiến
387 12A05 Ngô Anh Tuấn Khá Tốt Tiên tiến
388 12A05 Phạm Hoài Thảo Uyên Khá Tốt Tiên tiến
389 12A05 Lê Vũ Thảo Vy Khá Tốt Tiên tiến
390 12A05 Trịnh Như Ý Khá Tốt Tiên tiến
391 12A06 Nguyễn Văn Gia Bảo Khá Tốt Tiên tiến
392 12A06 Nguyễn Thành Danh Khá Khá Tiên tiến
393 12A06 Nguyễn Thị Thanh Hoa Khá Tốt Tiên tiến
394 12A06 Lê Ngọc Khánh Linh Khá Tốt Tiên tiến
395 12A06 Ka Zi Mi Khá Tốt Tiên tiến
396 12A06 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Khá Tốt Tiên tiến
397 12A07 Nguyễn Mai Lan Anh Khá Tốt Tiên tiến
398 12A07 Nguyễn Lê Hồng Duyên Khá Tốt Tiên tiến
399 12A07 Nguyễn Thị Thùy Dương Khá Tốt Tiên tiến
400 12A07 Nguyễn Xuân Hiếu Khá Tốt Tiên tiến
401 12A07 Hà Huy Hoàng Khá Tốt Tiên tiến
402 12A07 Trần Tuấn Hưng Khá Tốt Tiên tiến
403 12A07 Nguyễn Tuấn Kiệt Khá Tốt Tiên tiến
404 12A07 Nguyễn Thùy Linh Khá Tốt Tiên tiến
405 12A07 Nguyễn Đình Hoàng Minh Khá Tốt Tiên tiến
406 12A07 Nguyễn Thanh Phong Khá Tốt Tiên tiến
407 12A07 Võ Thị Thủy Khá Tốt Tiên tiến
408 12A07 Nguyễn Thị Huyền Trang Khá Tốt Tiên tiến
409 12A07 Trương Tuyết Vân Khá Tốt Tiên tiến
410 12A07 Nguyễn Đình Vương Khá Tốt Tiên tiến
411 12A08 Lại Kim Ân Khá Tốt Tiên tiến
412 12A08 Phan Thị Ngọc Hoa Khá Tốt Tiên tiến
413 12A08 Nguyễn Ngọc Hoàng Khá Tốt Tiên tiến
414 12A08 Nguyễn Như Quang Huy Khá Tốt Tiên tiến
415 12A08 Nguyễn Thị Thu Hương Khá Tốt Tiên tiến
416 12A08 Nguyễn Quang Long Khá Tốt Tiên tiến
417 12A08 Nguyễn Công Minh Khá Tốt Tiên tiến
418 12A08 Huỳnh Thị Yến Nhi Khá Tốt Tiên tiến
419 12A08 Nguyễn Thị Phương Thảo Khá Tốt Tiên tiến
420 12A08 Lê Nhật Trang Thơ Khá Tốt Tiên tiến
421 12A08 Nguyễn Thị Uyên Khá Tốt Tiên tiến
422 12A09 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích Khá Tốt Tiên tiến
423 12A09 Đỗ Mai Chi Khá Tốt Tiên tiến
424 12A09 Nguyễn Mạnh Cường Khá Tốt Tiên tiến
425 12A09 Nguyễn Ngọc Thảo Hân Khá Tốt Tiên tiến
426 12A09 Nguyễn Văn Huy Khá Tốt Tiên tiến
427 12A09 Trịnh Mai Khôi Khá Tốt Tiên tiến
428 12A09 Đặng Minh Phú Quý Khá Tốt Tiên tiến
429 12A09 Trần Thị Trang Thư Khá Tốt Tiên tiến
430 12A09 Lê Ngọc Bảo Trân Khá Tốt Tiên tiến
431 12A09 Vũ Thị Ngọc Tuyền Khá Tốt Tiên tiến
432 12A09 Lê Hoàng Tú Uyên Khá Khá Tiên tiến
433 12A09 Phan Hoàng Phương Uyên Khá Tốt Tiên tiến
434 12A09 Phạm Ngọc Việt Khá Tốt Tiên tiến
435 12A09 Dương Hiển Vinh Khá Tốt Tiên tiến
436 12A10 Trần Lê Hoàng Anh Khá Tốt Tiên tiến
437 12A10 Chu Gia Bảo Khá Tốt Tiên tiến
438 12A10 Lương Gia Hân Khá Tốt Tiên tiến
439 12A10 Nguyễn Xuân Anh Khoa Khá Tốt Tiên tiến
440 12A10 Bùi Trung Kiên Khá Tốt Tiên tiến
441 12A10 Trương Thị Trà My Khá Tốt Tiên tiến
442 12A10 Lê Thị Bảo Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
443 12A10 Nguyễn Trương Ngọc Nhã Khá Tốt Tiên tiến
444 12A10 Phạm Bá Quyết Khá Tốt Tiên tiến
445 12A10 Phan Nhật Uyên Khá Tốt Tiên tiến
446 12A10 Nguyễn Quốc Vinh Khá Tốt Tiên tiến
447 12A10 Trần Trường Vũ Khá Tốt Tiên tiến
448 12A11 Nguyễn Thị Hiền Khá Tốt Tiên tiến
449 12A11 Nguyễn Đức Huy Khá Tốt Tiên tiến
450 12A11 Nguyễn Minh Kha Khá Tốt Tiên tiến
451 12A11 Trịnh Thị Mỹ Linh Khá Tốt Tiên tiến
452 12A11 Nguyễn Thế Thành Long Khá Tốt Tiên tiến
453 12A11 Nguyễn Thúy Nga Khá Tốt Tiên tiến
454 12A11 Lê Ngọc Nguyên Ngân Khá Tốt Tiên tiến
455 12A11 Trần Ngọc Khôi Nguyên Khá Tốt Tiên tiến
456 12A11 Nguyễn Cao Phong Khá Tốt Tiên tiến
457 12A11 Nguyễn Xuân Phú Khá Tốt Tiên tiến
458 12A11 Nguyễn Tường Anh Phương Khá Tốt Tiên tiến
459 12A11 Trần Thị Như Quỳnh Khá Tốt Tiên tiến
460 12A11 Phan Hoàng Phương Thảo Khá Tốt Tiên tiến
461 12A11 Trịnh Thị Trang Khá Tốt Tiên tiến
462 12A11 Nguyễn Thu Uyên Khá Tốt Tiên tiến
463 12A11 Nguyễn Hoàng Duy Thảo Khá Tốt Tiên tiến
464 12A12 Lê Phước An Khá Khá Tiên tiến
465 12A12 Nguyễn Thị Hồng Anh Khá Tốt Tiên tiến
466 12A12 Lê Thị Ngọc Chung Khá Tốt Tiên tiến
467 12A12 Hoàng Thị Diệu Khá Tốt Tiên tiến
468 12A12 Hoàng Trung Du Khá Tốt Tiên tiến
469 12A12 Đặng Thị Thảo Ly Khá Tốt Tiên tiến
470 12A12 Vũ Quỳnh Như Khá Tốt Tiên tiến
471 12A12 Nguyễn Kim Phong Khá Tốt Tiên tiến
472 12A12 Đặng Ngọc Uyên Trinh Khá Tốt Tiên tiến
473 12A12 Nguyễn Thành Trí Khá Tốt Tiên tiến
474 12A12 Nguyễn Thị Xuân Khá Tốt Tiên tiến
475 12A13 Lê Thị Ngọc Ánh Khá Tốt Tiên tiến
476 12A13 Nguyễn Đình Hoàng Bảo Khá Tốt Tiên tiến
477 12A13 Vũ Mai Quỳnh Chi Khá Tốt Tiên tiến
478 12A13 Võ Duy Dũng Khá Tốt Tiên tiến
479 12A13 Trần Hoàng Đăng Khá Tốt Tiên tiến
480 12A13 Trần Thu Hiền Khá Tốt Tiên tiến
481 12A13 Ngô Thị Ánh Nguyệt Khá Tốt Tiên tiến
482 12A13 Bùi Ngọc Sơn Khá Tốt Tiên tiến
483 12A13 Trần Thị Phương Thảo Khá Tốt Tiên tiến
484 12A13 Ngô Đình Khánh Thư Khá Tốt Tiên tiến
485 12A13 Nguyễn Cát Hoài Thương Khá Tốt Tiên tiến
486 12A13 Ngô Thị Thủy Tiên Khá Tốt Tiên tiến
487 12A13 Lê Thị Bích Vân Khá Tốt Tiên tiến
488 12A13 Nguyễn Thị Như Ý Khá Tốt Tiên tiến
489 12A14 Bùi Ngọc Đài Anh Khá Tốt Tiên tiến
490 12A14 Trương Thị Diễm Khá Khá Tiên tiến
491 12A14 Nguyễn Xuân Duy Khá Khá Tiên tiến
492 12A14 Trần Trường Giang Khá Tốt Tiên tiến
493 12A14 Bùi Thụy Ngọc Hân Khá Khá Tiên tiến
494 12A14 Hoàng Đức Hiệp Khá Tốt Tiên tiến
495 12A14 Nguyễn Nhật Hoàng Khá Tốt Tiên tiến
496 12A14 Lê Đỗ Vũ Huy Khá Tốt Tiên tiến
497 12A14 Nguyễn Thị Huyền Khá Khá Tiên tiến
498 12A14 Nguyễn Thị Kim Hương Khá Tốt Tiên tiến
499 12A14 Nguyễn Thị Khánh Linh Khá Tốt Tiên tiến
500 12A14 Trần Thị Trà My Khá Tốt Tiên tiến
501 12A14 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Khá Tốt Tiên tiến
502 12A14 Dương Thị Nguyệt Nhi Khá Tốt Tiên tiến
503 12A14 Phan Nguyễn Hoàng Phong Khá Tốt Tiên tiến
504 12A14 Phan Nhật Quang Khá Khá Tiên tiến
505 12A14 Lê Xuân Thịnh Khá Tốt Tiên tiến
506 12A14 Trần Trung Trực Khá Tốt Tiên tiến
507 12A14 Trần Thị Thảo Vi Khá Tốt Tiên tiến
508 12A14 Trần Quang Vinh Khá Khá Tiên tiến
509 12A14 Nguyễn Hà Vy Khá Tốt Tiên tiến
510 12A14 Trần Bảo Vy Khá Tốt Tiên tiến
511 12A14 Dương Thị Thùy Trang Khá Khá Tiên tiến
512 12A14 Lê Thị Thảo Vân Khá Tốt Tiên tiến