Danh sách học sinh khối K11, K12 đạt HS giỏi; HS K10 đạt học tập, rèn luyện Tốt, học kỳ I, 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Stt Lớp Họ và tên Học lực/HT Hạnh kiểm/RL Khen thưởng
1 10A01 Hồ Ngọc Hoàng Quân Tốt Tốt X
2 10A02 Nguyễn Quang Phát Tốt Tốt X
3 10A03 Nguyễn Công Khánh Tốt Tốt X
4 10B01 H’ An Niê Kdăm Tốt Tốt X
5 10B01 Mai Thuỳ Linh Tốt Tốt X
6 10B01 Đinh Ngọc Bích Ly Tốt Tốt X
7 10B01 Đỗ Phương Mai Tốt Tốt X
8 10B01 Hoàng Nguyễn Thái Tốt Tốt X
9 10B01 Bùi Phương Thảo Tốt Tốt X
10 10B01 Trần Huyền Trang Tốt Tốt X
11 10B01 Phạm Quang Vinh Tốt Tốt X
12 10C01 Trần Nguyễn Đức Tâm Tốt Tốt X
13 10C02 Trần Thị Ngọc Bích Tốt Tốt X
14 10C02 Vũ Nguyễn Minh Châu Tốt Tốt X
15 10C03 Nguyễn Ngọc Tú Trân Tốt Tốt X
16 10D01 Huỳnh Diễm My Tốt Tốt X
17 10D01 Phan Trần Yến Nhi Tốt Tốt X
18 10D02 Nguyễn Thị Tố Như Tốt Tốt X
19 10D02 Nguyễn Thị Thu Phương Tốt Tốt X
20 10D02 Nguyễn Đỗ Bảo Quyên Tốt Tốt X
21 10D03 Vũ Hồng Phương Anh Tốt Tốt X
22 10D03 Nguyễn Thị Minh Ánh Tốt Tốt X
23 10D03 Phạm Ngọc Bảo Châu Tốt Tốt X
24 10D03 Nguyễn Song Hân Tốt Tốt X
25 10D03 Lê Thị Thanh Tâm Tốt Tốt X
26 11A01 Dương Thùy An Giỏi Tốt Giỏi
27 11A01 Hoàng Thị Mỹ Anh Giỏi Tốt Giỏi
28 11A01 Nguyễn Hoàng Nguyên Anh Giỏi Tốt Giỏi
29 11A01 Trần Đức Anh Giỏi Tốt Giỏi
30 11A01 Trần Hoài Anh Giỏi Tốt Giỏi
31 11A01 Tạ Lâm Hoan Giỏi Tốt Giỏi
32 11A01 Nguyễn Vũ Thiên Hùng Giỏi Tốt Giỏi
33 11A01 Lưu Quốc Hưng Giỏi Tốt Giỏi
34 11A01 Đinh Thiết Lâm Giỏi Tốt Giỏi
35 11A01 Trịnh Ngọc Linh Giỏi Tốt Giỏi
36 11A01 Nguyễn Trung Nghĩa Giỏi Tốt Giỏi
37 11A01 Nguyễn Hoài Như Giỏi Tốt Giỏi
38 11A01 Nguyễn Lê Quang Giỏi Tốt Giỏi
39 11A01 Nguyễn Minh Thảo Giỏi Tốt Giỏi
40 11A01 Nguyễn Lê Linh Thư Giỏi Tốt Giỏi
41 11A01 Nguyễn Lê Trân Trân Giỏi Tốt Giỏi
42 11A01 Ngô Nguyên Tùng Giỏi Tốt Giỏi
43 11A01 Đặng Thị Thảo Vi Giỏi Tốt Giỏi
44 11A01 Nguyễn Vũ Hoàng Vy Giỏi Tốt Giỏi
45 11A02 Nguyễn Phương Thảo Giỏi Tốt Giỏi
46 11A02 Huỳnh Quảng Tín Giỏi Tốt Giỏi
47 11A03 Cao Thị Thủy Tiên Giỏi Tốt Giỏi
48 11A04 Phạm Huy Hoàng Giỏi Tốt Giỏi
49 11A04 Trần Thị Huyền Giỏi Tốt Giỏi
50 11A04 Nguyễn Lê Bảo Khanh Giỏi Tốt Giỏi
51 11A05 Lê Bá Thy Giỏi Tốt Giỏi
52 11A07 Nguyễn Thị Mai Giỏi Tốt Giỏi
53 11A08 Nguyễn Ngọc Thu Vân Giỏi Tốt Giỏi
54 11A10 Nguyễn Quỳnh Mai Giỏi Tốt Giỏi
55 11A10 Nông Nhật Mẫn Giỏi Tốt Giỏi
56 11A10 Nguyễn Thị Thảo Quyên Giỏi Tốt Giỏi
57 11A11 Lê Tấn Dũng Giỏi Tốt Giỏi
58 11A11 Nguyễn Thị Hường Giỏi Tốt Giỏi
59 11A12 Trần Thị Như Ý Giỏi Tốt Giỏi
60 11A13 Trần Cao Bảo Châu Giỏi Tốt Giỏi
61 11A13 Nguyễn Trọng Tấn Giỏi Tốt Giỏi
62 11A13 Cao Đại Thạch Giỏi Tốt Giỏi
63 11A13 Phạm Hoàng Anh Tú Giỏi Tốt Giỏi
64 11A14 Lê Thị Thanh Ngân Giỏi Tốt Giỏi
65 11A15 Nguyễn Thị Diệu Huyền Giỏi Tốt Giỏi
66 11A15 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Giỏi Tốt Giỏi
67 12A01 Nguyễn Minh Đức Giỏi Tốt Giỏi
68 12A01 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Giỏi Tốt Giỏi
69 12A01 Đồng Lê Quang Lâm Giỏi Tốt Giỏi
70 12A01 Đỗ Hoàng Khánh Linh Giỏi Tốt Giỏi
71 12A01 Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai Giỏi Tốt Giỏi
72 12A01 Nguyễn Minh Nga My Giỏi Tốt Giỏi
73 12A01 Nguyễn Thị Vương Ngân Giỏi Tốt Giỏi
74 12A01 Lê Đức Nguyên Giỏi Tốt Giỏi
75 12A01 Trần Uyên Nhi Giỏi Tốt Giỏi
76 12A01 Trần Ngọc Như Giỏi Tốt Giỏi
77 12A01 Ngô Bảo Phúc Giỏi Tốt Giỏi
78 12A01 Nguyễn Phạm Đan Phúc Giỏi Tốt Giỏi
79 12A01 Nguyễn Bích Phượng Giỏi Tốt Giỏi
80 12A01 Trần Quang Giỏi Tốt Giỏi
81 12A01 Nguyễn Thị Diệu Quyên Giỏi Tốt Giỏi
82 12A01 Nguyễn Duy Thành Giỏi Tốt Giỏi
83 12A01 Nguyễn Lương Dạ Thảo Giỏi Tốt Giỏi
84 12A01 Nguyễn Trường Thịnh Giỏi Tốt Giỏi
85 12A01 Nguyễn Đào Hoài Thuận Giỏi Tốt Giỏi
86 12A01 Vũ Trúc Thủy Tiên Giỏi Tốt Giỏi
87 12A01 Phạm Hoàng Phương Trang Giỏi Tốt Giỏi
88 12A01 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Giỏi Tốt Giỏi
89 12A01 Nguyễn Trần Quốc Tuấn Giỏi Tốt Giỏi
90 12A01 Hoàng Thu Uyên Giỏi Tốt Giỏi
91 12A02 Nguyễn Vương Hùng Anh Giỏi Tốt Giỏi
92 12A02 Phạm Hồng Đức Anh Giỏi Tốt Giỏi
93 12A02 Trần Quốc Bảo Giỏi Tốt Giỏi
94 12A02 Mai Bùi Việt Cường Giỏi Tốt Giỏi
95 12A02 Nguyễn Minh Đức Giỏi Tốt Giỏi
96 12A02 Ngụ Hoàng Hiếu Giỏi Tốt Giỏi
97 12A02 Đinh Việt Hùng Giỏi Tốt Giỏi
98 12A02 Cao Thị Minh Khanh Giỏi Tốt Giỏi
99 12A02 Bùi Thị Thùy Linh Giỏi Tốt Giỏi
100 12A02 Trần Đại Lợi Giỏi Tốt Giỏi
101 12A02 Trần Thị Quỳnh Mai Giỏi Tốt Giỏi
102 12A02 Nguyễn Duy Mạnh Giỏi Tốt Giỏi
103 12A02 Lại Bảo Nguyên Giỏi Tốt Giỏi
104 12A02 Đỗ Như Nguyệt Giỏi Tốt Giỏi
105 12A02 Lâm Hồ Ngọc Nhi Giỏi Tốt Giỏi
106 12A02 Nguyễn Thảo Uyên Nhi Giỏi Tốt Giỏi
107 12A02 Trần Thị Yến Nhi Giỏi Tốt Giỏi
108 12A02 Nguyễn Thị Thanh Phúc Giỏi Tốt Giỏi
109 12A02 Trần Nguyễn Gia Phúc Giỏi Tốt Giỏi
110 12A02 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Giỏi Tốt Giỏi
111 12A02 Hoàng Thị Phương Thảo Giỏi Tốt Giỏi
112 12A02 Nguyễn Thị Thảo Giỏi Tốt Giỏi
113 12A02 Lê Đức Thuận Giỏi Tốt Giỏi
114 12A02 Phạm Thị Thanh Thùy Giỏi Tốt Giỏi
115 12A02 Tạ Hoàng Huyền Trang Giỏi Tốt Giỏi
116 12A02 Võ Ngọc Phương Trinh Giỏi Tốt Giỏi
117 12A02 Lê Thị Ánh Uyên Giỏi Tốt Giỏi
118 12A02 Nguyễn Thảo Vy Giỏi Tốt Giỏi
119 12A02 Lê Hồ Yến Nhi Giỏi Tốt Giỏi
120 12A03 Lê Nguyên Bình Giỏi Tốt Giỏi
121 12A03 Trần Bảo Long Giỏi Tốt Giỏi
122 12A03 Nguyễn Võ Hương Như Giỏi Tốt Giỏi
123 12A03 Trần Hoàng Nhật Phúc Giỏi Tốt Giỏi
124 12A03 Trần Ngọc Nam Phương Giỏi Tốt Giỏi
125 12A03 Bùi Như Quỳnh Giỏi Tốt Giỏi
126 12A03 Đinh Tiến Thành Giỏi Tốt Giỏi
127 12A03 Bùi Hoàng Thủy Tiên Giỏi Tốt Giỏi
128 12A04 Tào Nguyệt Ánh Giỏi Tốt Giỏi
129 12A04 Bùi Thị Nguyên Diệp Giỏi Tốt Giỏi
130 12A04 Nguyễn Hoàng Nguyên Giỏi Tốt Giỏi
131 12A04 Trần Thị Thùy Trâm Giỏi Tốt Giỏi
132 12A05 Hoàng Phùng Phương Đông Giỏi Tốt Giỏi
133 12A05 Nguyễn Văn Hùng Giỏi Tốt Giỏi
134 12A06 Phạm Nguyễn Phúc Hào Giỏi Tốt Giỏi
135 12A10 Trần Thị Thanh Huyền Giỏi Tốt Giỏi
136 12A10 Nguyễn Thị Kim Oanh Giỏi Tốt Giỏi
137 12A11 Vũ Trần Đức Nghĩa Giỏi Tốt Giỏi
138 12A11 Lê Nguyễn Kim Yến Giỏi Tốt Giỏi
139 12A13 Phạm Thị Kim Khánh Giỏi Tốt Giỏi
140 12A14 Trần Quốc Khánh Giỏi Tốt Giỏi