Danh bạ điện thoại GVCN năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

File danh bạ đính kèm.

     Lưu ý PH, HS khối 10: Để phục vụ việc quản lý, dạy học trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị phụ huynh và HS liên hệ, kết nối bằng zalo với GVCN, ghi rõ Họ tên HS để GVCN đồng ý kết bạn và thành lập group (nhóm) lớp.

STT Lớp GVCN Tổ Số DĐ (dùng zalo) Ghi chú
1 10A01 Hoàng Vũ Mỹ Trang Toán-Tin 0901 900 083  
2 10A02 Phan Thị Thuý Ái Tiếng Anh 0943 086 984  
3 10A03 Trần Phạm Lam Giang Ngữ văn 0989 816 268  
4 10A04 Lương Thị Bạch Tuyết Sinh-CN 0986 488 477  
5 10A05 Lê Thị Hoàng Hạnh Toán-Tin 0934 939 097  
6 10A06 Hoàng Văn Tình Hoá học 0943 782 248  
7 10A07 Nguyễn Văn Thoại Sử-GDCD 0914 466 233  
8 10A08 Nguyễn Thị Đoan Trinh Tiếng Anh 0918 277 268  
9 10A09 Trần Thị Thanh Hải Hoá học 0985 019 199  
10 10A10 Nguyễn Quốc Tú Toán-Tin 0905 308 443  
11 10A11 Nguyễn Thanh Nga Ngữ văn 0914 141 213  
12 10A12 Mai Thị Quế Sử-GDCD 0906 176 196  
13 10A13 Lê Thị Thu Giang Tiếng Anh 0949 933 535  
14 10A14 Nguyễn Thị Kim Loan Sinh-CN 0935 595 165  
15 10A15 Nguyễn Đức Ất Toán-Tin 0366 925 906  
16 11A01 Nguyễn Thị Thêm Ngữ văn 0905 629 393  
17 11A02 Lê Thị Thu Hà Tiếng Anh 0348 685 579  
18 11A03 Bùi Thị Tuyết Toán-Tin 0383 458 736  
19 11A04 Vũ Thị Đượm Sử-GDCD 0969 457 078  
20 11A05 Nguyễn Thị Tâm Toán-Tin 0984 301 601  
21 11A06 Phạm Hà Trang Thi Tiếng Anh 0914 802 299  
22 11A07 Bùi Thị Như Huệ Sinh-CN 0945 277 568  
23 11A08 Trần Thị Tuyết Sử-GDCD 0395 008 158  
24 11A09 Võ Nguyễn Hoàng Trang Hoá học 0907 567 680  
25 11A10 Nguyễn Thị Giang Thoan Ngữ văn 0985 545 889  
26 11A11 Đỗ Thị Phương Liên Tiếng Anh 0847 580 308  
27 11A12 Võ Thị Thanh Nhàn Toán-Tin 0982 311 385  
28 11A13 Đỗ Thị Dần Sử-GDCD 0364 433 830  
29 11A14 Nguyễn Thu Hiền Tiếng Anh 0905 586 559  
30 11A15 Ngọc Đào Thu Thuỷ Toán-Tin 0903 532 533  
31 12A01 Đỗ Thị Tươi Ngữ văn 0946 049 696  
32 12A02 Nguyễn Thị Thuý Hồng Toán-Tin 0969 954 747  
33 12A03 Nguyễn Thị Mai Hiên Ngữ văn 0943 107 879  
34 12A04 Lê Văn Hiếu Sử-GDCD 0849 974 444  
35 12A05 Nguyễn Thị Thanh Bình Sử-GDCD 0914 160 063  
36 12A06 Bùi Thị Mỹ Dương Hoá học 0903 566 003  
37 12A07 Tạ Thị Mai Hương Toán-Tin 0776 688 473  
38 12A08 Ninh Thị Trà Giang Tiếng Anh 0838 936 096  
39 12A09 Nguyễn Trường Nam Toán-Tin 0905 959 667  
40 12A10 Võ Thị Như Quỳnh Tiếng Anh 0977 667 261  
41 12A11 Giang Thị Tố Uyên Sinh-CN 0764 648 228  
42 12A12 Trịnh Thị Thơm Tiếng Anh 0913 774 601  
43 12A13 Võ Thị Phương Hoá học 0978 692 892  
44 12A14 Phan Thị Mậu Ngữ văn 0962 526 464