Lịch làm việc tuần 37, 2022-2023 (Từ 29/5 – 04/6/2023)

Lịch làm việc tuần 37, 2022-2023 (Từ 29/5 – 04/6/2023)

Lượt xem:

  Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Các CB, GV thực hiện chậm cần cập nhật thông tin trên SMAS để có chữ ký điện tử, phục vụ làm học bạ điện tử K10, K11. Hoàn thành trước 8h30. – Bộ phận khảo thí hoàn thành in sổ gọi tên, ghi điểm 3 khối để GVCN, GVBM ký xác nhận vào các trang theo quy định. [...]