Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Lượt xem:

 I. Sáng 16, 16/5 (K11, K12):      1. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn, Anh khối 12 (xem chi tiết tại đây)      2. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn khối 11 (xem chi tiết tại đây)      3. Số báo danh, phòng kiểm tra Tiếng Anh hệ 7 năm khối 11 (xem chi tiết tại đây)      4. Số báo danh, phòng [...]