Lịch làm việc tuần 35, 2022-2023 (Từ 15/5 – 21/5/2023)

Lịch làm việc tuần 35, 2022-2023 (Từ 15/5 – 21/5/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 133 NĂM, NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5 (1890 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. Thông báo kỷ luật HS. – GVCN tổ chức xếp hạnh kiểm HS theo quy trình (cá nhân, tổ, lớp, GVCN), nộp dự kiến hạnh kiểm về BGH duyệt, trước 8h30, 18/5. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 35. [...]