Lịch làm việc tuần 34, 2022-2023 (Từ 08/5 – 14/5/2023)

Lịch làm việc tuần 34, 2022-2023 (Từ 08/5 – 14/5/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 133 NĂM, NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5 (1890 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. Chốt sĩ số tháng, làm số báo danh kiểm tra cuối kỳ. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 34. – Kiểm tra cuối kỳ II các môn không KT tập trung theo TKB. – Thông báo điểm thi thử [...]