Lịch làm việc tuần 33, 2022-2023 (Từ 01/5 – 07/5/2023)

Lịch làm việc tuần 33, 2022-2023 (Từ 01/5 – 07/5/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 133 NĂM, NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5 (1890 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai Nghỉ Lễ và nghỉ bù. 01/05/2023 Thứ Ba 02/05/2023 Thứ Tư – Dạy – học theo TKB. – Dạy – học theo TKB. 03/05/2023 Thứ Năm  – Tổ chức thi thử tốt nghiệp cho HS K12 theo kế hoạch (HS K10, K11 nghỉ học).  – Họp BGH, CTCĐ, BTĐT, [...]