Lịch làm việc tuần 13, 2021 – 2022 (Từ 06/12 – 12/12/2021)

Lịch làm việc tuần 13, 2021 – 2022 (Từ 06/12 – 12/12/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 12.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 13.  – BGH, TTCM tăng cường dự giờ, thăm lớp trực tuyến theo kế hoạch tuần, tháng.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo kế hoạch, tình [...]