Lịch làm việc tuần 10, 2021-2022 (Từ 15/11 – 21/11/2021).

Lịch làm việc tuần 10, 2021-2022 (Từ 15/11 – 21/11/2021).

Lượt xem:

        < CHÀO MỪNG 39 NĂM, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM                       (20/11/1982 – 20/11/2021)> Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 09.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 10.  – [...]