Lịch làm việc tuần 09, 2021-2022 (Từ 08/11 – 14/11/2021)

Lịch làm việc tuần 09, 2021-2022 (Từ 08/11 – 14/11/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB mới.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 08.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 09.  – Gửi DS HS tham gia thi chọn đội tuyển QG về Sở.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Các môn tiếp tục kiểm tra thường [...]
Thời khoá biểu số 04 của toàn trường: Dạy học online, áp dụng từ 08/11/2021.

Thời khoá biểu số 04 của toàn trường: Dạy học online, áp dụng từ 08/11/2021.

Lượt xem:

Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều); Thời khoá biểu GV (sáng, chiều); Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều); Phân công giảng dạy. Lưu ý:  1. Thời khoá biểu online nên chưa xếp tiết Chào cờ. 2 . Bồi dưỡng HSG các môn thực hiện vào chiều Thứ 5 hàng tuần (bắt đầu từ tuần 05).  2. Giờ HĐNGLL thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng. Xem [...]