Danh sách học sinh lớp 10, năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Stt Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
1 Dương Thùy An 10A01 Nữ 30/07/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Hoàng Thị Mỹ Anh 10A01 Nữ 16/04/2006 Đắk Lắk Nùng
3 Nguyễn Hoàng Nguyên Anh 10A01 Nam 06/12/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Phạm Quỳnh Anh 10A01 Nữ 16/08/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Trần Đức Anh 10A01 Nam 19/10/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Trần Hoài Anh 10A01 Nữ 28/05/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Lê Hoàng Gia Bảo 10A01 Nam 05/01/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Phan Ngọc Gia Bảo 10A01 Nam 17/07/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Bùi Lê Khánh Hà 10A01 Nữ 09/05/2006 Đăk Lăk Kinh
10 Nguyễn Ngân Hà 10A01 Nữ 28/07/2006 Đắk Nông Kinh
11 Tạ Lâm Hoan 10A01 Nam 18/10/2005 Đắk Lắk Kinh
12 Nguyễn Vũ Thiên Hùng 10A01 Nam 18/02/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Lưu Quốc Hưng 10A01 Nam 27/11/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Lê Khanh 10A01 Nữ 03/06/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Nguyễn Đình Khoa 10A01 Nam 23/09/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 10A01 Nam 18/11/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Đinh Thiết Lâm 10A01 Nam 11/06/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Trịnh Khánh Linh 10A01 Nữ 27/08/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Nguyễn Trung Nghĩa 10A01 Nam 13/02/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Mai Bảo Ngọc 10A01 Nữ 21/03/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Đặng Lê Khôi Nguyên 10A01 Nam 02/08/2006 Bình Định Kinh
22 Nguyễn Nhật Nhi 10A01 Nữ 08/01/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Nguyễn Hoài Như 10A01 Nữ 21/01/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Vũ Minh Quân 10A01 Nam 24/12/2006 Đăk Lăk Kinh
25 Nguyễn Lê Quang 10A01 Nam 22/10/2006 Đắk Lắk Nùng
26 Phan Anh Quyền 10A01 Nam 01/05/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Nguyễn Minh Thảo 10A01 Nam 02/12/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Nguyễn Lê Linh Thư 10A01 Nữ 18/06/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Trịnh Diễm Thư 10A01 Nữ 15/06/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Nguyễn Trần Thái Thụy 10A01 Nữ 23/03/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Nguyễn Lê Trân Trân 10A01 Nữ 10/06/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Phạm Minh Tuấn 10A01 Nam 02/10/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Ngô Nguyên Tùng 10A01 Nam 16/01/2006 Đắk Lắk Kinh
34 Nguyễn Khánh Vân 10A01 Nữ 17/05/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Đặng Thị Thảo Vi 10A01 Nữ 02/06/2006 Đăk Lăk Kinh
36 Nguyễn Vũ Hoàng Vy 10A01 Nữ 29/12/2006 Đăk Lăk Kinh
1 Dương Bảo Anh 10A02 Nữ 12/09/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Trần Lan Anh 10A02 Nữ 08/11/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Võ Đông Anh 10A02 Nữ 06/08/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Bùi Gia Bảo 10A02 Nam 10/02/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Huỳnh Hồng Bảo 10A02 Nam 21/08/2005 Đắk Lắk Kinh
6 Đỗ Nguyễn Phúc Bình 10A02 Nam 15/08/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Nguyễn Quang Đạt 10A02 Nam 14/12/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Đỗ Chính Hải Đức 10A02 Nam 25/02/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 10A02 Nữ 19/09/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Lê Thị Hằng 10A02 Nữ 28/04/2006 Thanh Hóa Kinh
11 Trần Thị Thanh Hằng 10A02 Nữ 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Nguyễn Trung Tuấn Hào 10A02 Nam 01/08/2006 Bình Định Kinh
13 Phan Hồ Xuân Hương 10A02 Nữ 24/04/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Lê Bá Khánh 10A02 Nam 20/10/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Nguyễn Quốc Khánh 10A02 Nam 21/12/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Huỳnh Trần Nguyên Khoa 10A02 Nam 26/04/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Trần Bảo Gia Linh 10A02 Nữ 22/04/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Tạ Thanh Loan 10A02 Nữ 09/10/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Lê Thị Khánh Ngọc 10A02 Nữ 01/01/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Mai Yến Nhi 10A02 Nữ 10/12/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Vũ Thị Huyền Nhung 10A02 Nữ 15/11/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Nguyễn Huy Phát 10A02 Nam 27/06/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Nguyễn Đình Quý 10A02 Nam 14/08/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Tiến Sang 10A02 Nam 07/10/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Vũ Minh Thành 10A02 Nam 22/11/2005 Đắk Lắk Kinh
26 Nguyễn Phương Thảo 10A02 Nữ 12/08/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Đào Nguyễn Minh Thư 10A02 Nữ 14/10/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Huỳnh Quảng Tín 10A02 Nam 07/09/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Trịnh Thông Toàn 10A02 Nam 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
30 H’ Trâm Ayŭn 10A02 Nữ 12/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
31 Bùi Hồng Hà Vy 10A02 Nữ 16/02/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Dương Thị Bảo Vy 10A02 Nữ 01/04/2006 Đắk Lắk Kinh
1 Đỗ Thế Anh 10A03 Nam 29/11/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Nguyễn Lan Anh 10A03 Nữ 21/10/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Trần Hà Quang Anh 10A03 Nam 29/05/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Trần Thị Lan Anh 10A03 Nữ 20/09/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Trần Thiên Bảo 10A03 Nam 18/07/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Lê Vũ Phương Chinh 10A03 Nữ 16/08/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Bùi Văn Thành Đô 10A03 Nam 20/01/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Nguyễn Phan Hoàng Hải 10A03 Nam 16/11/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Trương Diễm Hạnh 10A03 Nữ 09/02/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Nguyễn Trung Hậu 10A03 Nam 21/02/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Lê Thành Hiếu 10A03 Nam 09/06/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Nguyễn Phạm Vĩnh Hưng 10A03 Nam 11/11/2006 Đăk Lăk Kinh
13 Đỗ Đức Huy 10A03 Nam 15/02/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Hà Hoàng Huy 10A03 Nam 20/10/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Bùi Thị Ngọc Huyền 10A03 Nữ 21/03/2006 Thái Bình Kinh
16 Phạm Nam Kha 10A03 Nam 04/09/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Nguyễn Trọng Khoa 10A03 Nam 01/10/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Lê Tấn Lâm 10A03 Nam 09/09/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Nhữ Thị Diệu Linh 10A03 Nữ 29/06/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Long Lê Đông Mai 10A03 Nữ 22/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh Kinh
21 Lê Văn Bình Minh 10A03 Nam 16/05/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Nguyễn Minh Ngọc 10A03 Nữ 18/05/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 10A03 Nữ 04/07/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Đỗ Quyên 10A03 Nữ 30/09/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Nguyễn Sương Quỳnh 10A03 Nữ 30/09/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Lê Minh Tâm 10A03 Nam 15/10/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Phạm Hà Anh Thư 10A03 Nữ 01/02/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Trần Anh Thư 10A03 Nữ 06/11/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Nguyễn Thị Uyên Thương 10A03 Nữ 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Cao Thị Thủy Tiên 10A03 Nữ 10/09/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Nguyễn Phúc Liên Trang 10A03 Nữ 08/03/2006 Đăk Lăk Kinh
32 Trần Dương Minh Tuấn 10A03 Nam 23/09/2006 Đăk Lăk Kinh
1 Hoàng Phan Thái An 10A04 Nam 02/08/2006 Đăk Lăk Kinh
2 H Andri Niê 10A04 Nữ 03/04/2006 Đắk Lắk Ê-đê
3 Nguyễn Hoài Anh 10A04 Nữ 15/02/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Trần Quang Anh 10A04 Nam 10/08/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Bùi Thanh Bình 10A04 Nam 15/11/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Huỳnh Thị Mai Chi 10A04 Nữ 25/08/2006 Lâm Đồng Kinh
7 Y Danh Niê 10A04 Nam 06/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
8 Phạm Tuấn Đạt 10A04 Nam 25/01/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Trần Đỗ Hồng Đức 10A04 Nam 18/03/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Lê Hoàng Dũng 10A04 Nam 24/08/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Mlô H Dậu 10A04 Nữ 17/12/2006 Đắk Lắk Ê-đê
12 Trần Hoàng Hải 10A04 Nam 02/01/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Nguyễn Hải Hoàng 10A04 Nam 27/05/2006 Đăk Lăk Kinh
14 Phạm Huy Hoàng 10A04 Nam 04/12/2006 Đăk Lăk Kinh
15 Y Huân Niê 10A04 Nam 08/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
16 Lê Huy 10A04 Nam 11/03/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Trần Thị Huyền 10A04 Nữ 16/06/2006 Hà Tĩnh Kinh
18 Nguyễn Anh Kha 10A04 Nam 01/04/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Nguyễn Lê Bảo Khanh 10A04 Nữ 24/06/2006 Đắk Lắk Kinh
20 H Mak Tin Niê 10A04 Nữ 20/11/2006 Đắk Lắk Ê-đê
21 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10A04 Nữ 28/10/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Vương Hà Thảo Ngân 10A04 Nữ 10/11/2006 Đăk Lăk Nùng
23 Đinh Gia Nguyên 10A04 Nam 31/08/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Đăng Nguyên 10A04 Nam 09/11/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 10A04 Nữ 19/08/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Nguyễn Ngọc Trúc Nhi 10A04 Nữ 18/12/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Đặng Quỳnh Như 10A04 Nữ 23/04/2006 Đăk Lăk Kinh
28 Trương Nguyễn Khai Phong 10A04 Nam 29/09/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Phạm Tuấn Phúc 10A04 Nam 27/09/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Vũ Thị Diễm Phúc 10A04 Nữ 12/10/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Nguyễn Huy Quang 10A04 Nam 21/01/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Trần Văn Quý 10A04 Nam 27/04/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Nguyễn Đức Anh Tài 10A04 Nam 11/10/2006 Đắk Lắk Kinh
34 Trần Trọng Tài 10A04 Nam 26/03/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Lê Thị Thùy Trang 10A04 Nữ 01/01/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Phạm Phương Trinh 10A04 Nữ 18/10/2006 Đắk Lắk Kinh
37 H Trôi Bkrông 10A04 Nữ 04/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
38 Lục Hồng Trường 10A04 Nam 05/10/2006 Đắk Lắk Mường
39 Đào Anh Tú 10A04 Nữ 19/12/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Lê Ngọc Phương Uyên 10A04 Nữ 05/09/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Phạm Hiền Phương Uyên 10A04 Nữ 05/05/2006 Hà Nam Kinh
1 Lê Thị Kim Anh 10A05 Nữ 07/04/2006 Đăk Lăk Kinh
2 Mai Tuấn Anh 10A05 Nam 14/04/2006 Đắk Nông Kinh
3 Nguyễn Văn Anh 10A05 Nam 22/10/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Phạm Ngọc Ánh 10A05 Nữ 17/12/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Đoàn Việt Bảo 10A05 Nam 25/07/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Hoàng Văn Trần Bảo 10A05 Nam 16/02/2006 Bình Định Kinh
7 Trần Gia Bảo 10A05 Nam 13/07/2006 Đăk Lăk Kinh
8 Phạm Tấn Dũng 10A05 Nam 31/08/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Đam Dương 10A05 Nam 28/03/2006 Đắk Lắk Ba Na
10 Phùng Tất Duy 10A05 Nam 25/04/2006 Đăk Lăk Kinh
11 Nguyễn Trung Hậu 10A05 Nam 24/05/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Lê Đức Hoàng 10A05 Nam 28/07/2006 Đăk Lăk Kinh
13 Nguyễn Hoàng Việt Hưng 10A05 Nam 02/08/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Phạm Thu Hương 10A05 Nữ 21/10/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Ngô Quang Huy 10A05 Nam 10/11/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Hong Mỹ Huyền 10A05 Nữ 26/02/2006 Đắk Lắk Hoa
17 Nguyễn Trương Huỳnh Ánh Huyền 10A05 Nữ 16/10/2006 Đăk Lăk Kinh
18 H’ Khuyên Ayun 10A05 Nữ 23/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
19 Triệu Thị Hoàng Lan 10A05 Nữ 06/06/2006 Đăk Lăk Tày
20 Dương Hồ Nhật Minh 10A05 Nam 11/08/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Hán An Na 10A05 Nữ 31/03/2006 Đắk Lắk Kinh
22 H’ Nar Bkrông 10A05 Nữ 25/02/2006 Đắk Lắk Ê-đê
23 Đinh Hà Nghĩa 10A05 Nam 19/11/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Như Minh Nguyệt 10A05 Nữ 02/04/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Hồ Thị Tú Nhi 10A05 Nữ 06/01/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Phan Thị Ngọc Phượng 10A05 Nữ 01/06/2006 Đắk Nông Mnông
27 Lê Minh Quân 10A05 Nam 26/01/2006 Thái Bình Kinh
28 Nguyễn Kim Thành 10A05 Nam 05/08/2006 Khánh Hòa Kinh
29 Lê Thanh Thảo 10A05 Nữ 10/05/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Hoàng Đức Duy Thế 10A05 Nam 07/12/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Trần Phúc Thịnh 10A05 Nam 28/08/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Đỗ Ngọc Minh Thư 10A05 Nữ 09/10/2006 Đăk Lăk Kinh
33 Y Thuên Bkrông 10A05 Nam 15/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
34 Đặng Thị Thu Thuỷ 10A05 Nữ 11/10/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Lê Bá Thy 10A05 Nam 29/04/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 10A05 Nữ 15/04/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Trương Văn Trí 10A05 Nam 14/07/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Nguyễn Anh Tuấn 10A05 Nam 01/05/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Bùi Văn Tùng 10A05 Nam 01/12/2006 Đắk Lắk Mường
40 Ngô Thị Thảo Vy 10A05 Nữ 09/02/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Lê Hải Yến 10A05 Nữ 24/03/2005 Thanh Hóa Kinh
1 Nguyễn Hoàng Anh 10A06 Nữ 18/06/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Vũ Huỳnh Anh 10A06 Nam 24/03/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Lương Gia Bảo 10A06 Nam 23/05/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Đinh Y Bình 10A06 Nam 05/10/2005 Đắk Nông Mnông
5 Phạm Đình An Dân 10A06 Nữ 17/09/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Phạm Vũ Nhật Đăng 10A06 Nam 05/05/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Nguyễn Ngọc Tiến Đạt 10A06 Nam 02/06/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Nguyễn Tiến Đạt 10A06 Nam 27/01/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Lê Thị Hương Giang 10A06 Nữ 03/09/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Ngô Ngọc Mỹ Hân 10A06 Nữ 20/09/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Nguyễn Thùy Hoài Hân 10A06 Nữ 16/01/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Mỵ Thị Hằng 10A06 Nữ 10/06/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Nguyễn Trung Hiếu 10A06 Nam 08/04/2006 Đăk Lăk Kinh
14 Lê Phạm Vũ Hoàng 10A06 Nam 08/11/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Phạm Trọng Hoàng 10A06 Nam 16/12/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Nguyễn Diễm Hồng 10A06 Nam 28/08/2003 Đắk Lắk Kinh
17 Phạm Minh Hùng 10A06 Nam 21/03/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Vy Nguyễn Mạnh Hùng 10A06 Nam 06/01/2006 Đắk Lắk Nùng
19 Nguyễn Quốc Huy 10A06 Nam 09/11/2006 Đăk Nông Kinh
20 Nguyễn Quốc Gia Huy 10A06 Nam 03/02/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Y- Khoa Niê 10A06 Nam 24/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
22 Phùng Bảo Lộc 10A06 Nam 11/09/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Nguyễn Bùi Yến Ly 10A06 Nữ 07/11/2006 Tp Hồ Chí Minh Kinh
24 Y Ly Niê Kđăm 10A06 Nam 06/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
25 Dương Thanh Mai 10A06 Nữ 11/11/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Phan Thanh Minh 10A06 Nam 20/02/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Đỗ Thị Bích Ngọc 10A06 Nữ 02/01/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Nguyễn Hoàng Mai Nguyên 10A06 Nữ 18/04/2006 Đăk Lăk Kinh
29 Phạm Thảo Nguyên 10A06 Nữ 16/08/2006 Đăk Lăk Kinh
30 H’ Nguyệt Niê Kđăm 10A06 Nữ 27/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
31 Nguyễn Quỳnh Như 10A06 Nữ 08/12/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Nguyễn Trọng Phúc 10A06 Nam 10/10/2006 Đắk Lắk Kinh
33 H Risa Niê 10A06 Nữ 04/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
34 Nguyễn Tiến Thành 10A06 Nam 21/08/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Lê Quỳnh Thư 10A06 Nữ 05/03/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Thủy 10A06 Nữ 01/08/2006 Đắk Lắk Xơ-đăng
37 Nguyễn Anh Tiến 10A06 Nam 03/02/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 10A06 Nữ 13/04/2006 Đăk Lăk Kinh
39 Bùi Tú Trinh 10A06 Nữ 19/08/2006 Đắk Lắk Mường
40 Lê Tấn Vinh 10A06 Nam 11/11/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Bùi Phương Vy 10A06 Nữ 23/11/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Nguyễn Ngọc Đan Vy 10A06 Nữ 18/01/2006 Đắk Lắk Kinh
1 Hoàng An 10A07 Nam 21/04/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Nguyễn Ngọc Anh 10A07 Nữ 17/04/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Nguyễn Thái Bảo 10A07 Nam 03/04/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Nguyễn Khắc Bình 10A07 Nam 26/02/2006 Đăk Lăk Kinh
5 Lưu Văn Cao 10A07 Nam 23/03/2006 Đắk Lắk Kinh
6 H’ Chuyn Buôn Krông 10A07 Nữ 07/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
7 Lưu Hải Đăng 10A07 Nam 04/04/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Nguyễn Thị Bích Diễm 10A07 Nữ 21/04/2006 Bình Định Kinh
9 Trần Thị Lương Diễm 10A07 Nữ 28/08/2004 Đắk Lắk Kinh
10 Nguyễn Văn Dũng 10A07 Nam 03/09/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Byă H’ Pha 10A07 Nữ 19/11/2006 Đắk Lắk Ê-đê
12 Nguyễn Khánh Hà 10A07 Nữ 21/05/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Nguyễn Thị Kim Hà 10A07 Nữ 25/10/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Phan Thanh Hoài 10A07 Nam 23/05/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Đặng Nguyễn Viết Huấn 10A07 Nam 07/11/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Y Juin Kbuôr 10A07 Nam 10/07/2005 Đăk Lăk Ê-đê
17 Y’ Jun-Ny Buôn Krông 10A07 Nam 09/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
18 Vũ Hoài Khanh 10A07 Nam 22/10/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Võ Trần Trọng Khôi 10A07 Nam 20/10/2006 Vũng Tàu Kinh
20 Nguyễn Xuân Linh 10A07 Nữ 29/01/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Nguyễn Thị Mai 10A07 Nữ 20/11/2006 Thanh Hóa Mường
22 Bùi Nguyễn Hoàng Minh 10A07 Nam 06/09/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Phạm Minh Tuấn Niê 10A07 Nam 08/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
24 H Na-Vi Buôn Krông 10A07 Nữ 23/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
25 H’ Nga Niê Kđăm 10A07 Nữ 27/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
26 Lê Minh Nghĩa 10A07 Nam 20/12/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10A07 Nữ 23/07/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Nguyễn Mai Phương 10A07 Nữ 06/10/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Văn Thị Tú Quyên 10A07 Nữ 22/05/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Phạm Thị Diễm Quỳnh 10A07 Nữ 20/12/2005 Đắk Lắk Kinh
31 Hoàng Quang Sơn 10A07 Nam 31/10/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Lê Quốc Thái 10A07 Nam 12/11/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Nguyễn Thị Như Thanh 10A07 Nữ 15/09/2006 Đăk Lăk Kinh
34 Vũ Thị Phương Thảo 10A07 Nam 01/11/2006 Hải Dương Kinh
35 Nguyễn Tri Ngọc Thống 10A07 Nam 09/03/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Trần Nguyễn Đức Thuận 10A07 Nam 10/04/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Trần Thị Thủy Tiên 10A07 Nữ 22/02/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Nguyễn Quốc Tuấn 10A07 Nam 22/09/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Nguyễn Xuân Tùng 10A07 Nam 17/11/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Phan Ngô Cát Tường 10A07 Nữ 26/12/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Trần Trường Vỹ 10A07 Nam 25/10/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Trần Như Ý 10A07 Nữ 15/12/2006 Đắk Lắk Kinh
1 Trần Nguyễn Quỳnh An 10A08 Nữ 27/12/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Trương Kỳ Anh 10A08 Nam 07/06/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Sín Ngọc Châu 10A08 Nữ 03/08/2006 Đắk Lắk Hoa
4 Bùi Trung Chính 10A08 Nam 13/04/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Quách Đức Công 10A08 Nam 31/08/2006 Đắk Lắk Mường
6 Nguyễn Khắc Đạt 10A08 Nam 19/07/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Nguyễn Đăng Đức 10A08 Nam 02/12/2006 Quảng Trị Kinh
8 Trần Hà Anh Dũng 10A08 Nam 25/04/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Lý Minh Duy 10A08 Nam 07/10/2006 Đắk Lắk Hoa
10 Vũ Quang Duy 10A08 Nam 18/03/2006 Lào Cai Kinh
11 Lê Thị Thu Giang 10A08 Nữ 16/10/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Vũ Thanh Hiền 10A08 Nữ 03/11/2005 Đắk Lắk Kinh
13 Đinh Thế Nhật Hoàng 10A08 Nam 02/01/2006 Đắk Lắk Mường
14 Lê Triệu Hoàng 10A08 Nam 06/02/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Nguyễn Huy Hoàng 10A08 Nam 23/06/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Trần Phương Huyền 10A08 Nữ 01/09/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Bùi Phú Khang 10A08 Nam 10/04/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Nguyên Đức Minh Khang 10A08 Nam 28/03/2006 Đắk Lắk Kinh
19 H’ Loan Buôn Krông 10A08 Nữ 14/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
20 Huỳnh Lê Cao Minh 10A08 Nam 17/10/2006 Đắk Lắk Kinh
21 H’ Nery Niê 10A08 Nữ 19/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
22 Lương Thị Kim Ngân 10A08 Nữ 18/10/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Võ Đoàn Thanh Ngân 10A08 Nữ 01/04/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Lê Thị Hồng Ngọc 10A08 Nữ 14/10/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 10A08 Nữ 06/02/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Đàm Ngọc Xuân Niê 10A08 Nữ 17/02/2006 Đắk Lắk Ê-đê
27 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 10A08 Nam 24/07/2006 Thừa Thiên Huế Kinh
28 Lê Cát Đan Nhi 10A08 Nữ 13/12/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Nguyễn Cẩm Nhung 10A08 Nữ 23/10/2006 Đăk Lăk Kinh
30 Nguyễn Quốc Dương Phi 10A08 Nam 15/08/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Đinh Huy Phong 10A08 Nam 03/08/2005 Tp Hồ Chí Minh Kinh
32 Nguyễn Lâm Phong 10A08 Nam 13/08/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Trần Hồng Quân 10A08 Nam 22/04/2006 Đắk Lắk Kinh
34 Nghiêm Khánh Quỳnh 10A08 Nữ 20/07/2006 Thanh Hóa Kinh
35 Đặng Nguyễn Trọng Thịnh 10A08 Nam 23/04/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Phạm Trần Minh Thư 10A08 Nữ 28/10/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Võ Hoàng Minh Thư 10A08 Nữ 11/03/2006 Khánh Hòa Kinh
38 Phan Văn Trí 10A08 Nam 10/11/2006 Đăk Lắk Kinh
39 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A08 Nữ 23/08/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Nguyễn Ngọc Thu Vân 10A08 Nữ 01/12/2006 Đăk Lăk Kinh
41 Chu Minh Vượng 10A08 Nam 10/09/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Y Ya Min B. Krông 10A08 Nam 24/05/2006 Đắk Lắk Ê-đê
1 Đào Thị Lan Anh 10A09 Nữ 10/09/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Dương Thái Bảo 10A09 Nam 13/06/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Mai Triều Quốc Bảo 10A09 Nam 21/07/2006 Tp Hồ Chí Minh Kinh
4 H’ Boan Knul 10A09 Nữ 10/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
5 Y- Cảnh 10A09 Nam 13/12/2005 Đắk Nông Mnông
6 Y Cun Bdap 10A09 Nam 11/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
7 Lương Võ Anh Dũng 10A09 Nam 24/07/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Võ Thị Hồng Hạnh 10A09 Nữ 20/03/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Nguyễn Thanh Hậu 10A09 Nam 11/11/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Đoàn Thị Thanh Hiền 10A09 Nữ 30/04/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Trịnh Ngọc Hiệp 10A09 Nam 19/10/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Lê Việt Hoàng 10A09 Nam 13/05/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Phan Thị Kim Hồng 10A09 Nữ 18/05/2006 Đắk Nông Kinh
14 Y’ Inh Buôn Krông 10A09 Nam 16/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
15 Hoàng Văn Khánh 10A09 Nam 05/06/2005 Đắk Lắk Kinh
16 Trịnh Ngọc Linh 10A09 Nữ 27/01/2006 Đắk Lắk Kinh
17 H’ Linh Buôn Krông 10A09 Nữ 10/07/2006 Đắk Lắk Ê-đê
18 Nguyễn Ngọc Minh 10A09 Nam 18/08/2006 Ninh Bình Kinh
19 Hoàng Trà My 10A09 Nữ 20/07/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 10A09 Nữ 06/02/2006 Đắk Lắk Kinh
21 H’ Ngit Kbuôr 10A09 Nữ 14/12/2006 Đắk Lắk Ê-đê
22 Phạm Thị Yến Nhi 10A09 Nữ 17/04/2006 Ninh Bình Kinh
23 Phan Nguyễn Yến Nhi 10A09 Nữ 09/09/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Võ Ngọc Quỳnh Như 10A09 Nữ 25/05/2006 Đồng Tháp Kinh
25 Lạc Giai Thùy Ny 10A09 Nữ 03/04/2006 Đắk Lắk Hoa
26 Nguyễn Hoàng Oanh 10A09 Nữ 04/07/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Đinh Minh Phú 10A09 Nam 30/09/2006 Quảng Bình Kinh
28 Cao Bảo Phúc 10A09 Nam 18/09/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Trần Hào Quang 10A09 Nam 17/09/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Lê Duy Tài 10A09 Nam 23/04/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Phạm Ngọc Thắng 10A09 Nam 27/03/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Lê Sỹ Thịnh 10A09 Nam 03/05/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Trần Thị Hoài Thu 10A09 Nữ 19/03/2006 Đăk Lăk Kinh
34 Võ Lê Anh Thư 10A09 Nữ 23/09/2005 Đắk Lắk Kinh
35 Hồng Diễm Trang 10A09 Nữ 16/11/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Phạm Thị Khánh Trang 10A09 Nữ 16/02/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Nguyễn Thành Trung 10A09 Nam 04/10/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Trần Quang Trường 10A09 Nam 05/04/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Bạch Công Tú 10A09 Nam 02/04/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Lê Anh Tuấn 10A09 Nam 14/09/2006 Đắk Lắk Kinh
41 H’ Tuyết Hđỡk 10A09 Nữ 22/05/2006 Đắk Lắk Ê-đê
42 Phạm Trần Nguyên Vũ 10A09 Nam 29/07/2006 Đắk Lắk Kinh
43 Bùi Thị Hoài Xuân 10A09 Nữ 11/01/2006 Đắk Lắk Mường
1 Nguyễn Gia Bảo 10A10 Nam 28/11/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Trần Chí Bảo 10A10 Nam 24/05/2006 Bạc Liêu Kinh
3 Nguyễn Văn Cao 10A10 Nam 18/10/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Khuất Ngọc Bảo Châu 10A10 Nữ 11/07/2006 Tp Hồ Chí Minh Kinh
5 Xú Xuân Đào 10A10 Nữ 01/02/2006 Đắk Lắk Hoa
6 Lê Đức Doanh 10A10 Nam 23/06/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Lê Danh Đức 10A10 Nam 23/10/2006 Đăk Lăk Kinh
8 Trần Tiến Dũng 10A10 Nam 09/08/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Nguyễn Anh Duy 10A10 Nam 20/11/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Bkrông H’ Hoan 10A10 Nữ 24/04/2006 Đắk Lắk Ê-đê
11 Y- Hải 10A10 Nam 01/04/2006 Đắk Nông Mnông
12 Phạm Ngọc Bảo Hân 10A10 Nữ 28/11/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Vũ Trung Hiếu 10A10 Nam 04/11/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Nguyễn Đại Hùng 10A10 Nam 09/06/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Hoàng Văn Khánh 10A10 Nam 05/06/2005 Đắk Lắk Kinh
16 Tống Thị Ngọc Khánh 10A10 Nữ 02/11/2006 Nam Định Kinh
17 Y Khánh Niê 10A10 Nam 15/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
18 Tạ Thị Hương Lan 10A10 Nữ 25/05/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Phạm Bá Quyền Linh 10A10 Nam 22/08/2005 Đắk Lắk Kinh
20 Nguyễn Quỳnh Mai 10A10 Nữ 10/03/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Nông Nhật Mẫn 10A10 Nam 21/09/2006 Đắk Lắk Tày
22 Lê Chí Nghiệp 10A10 Nam 10/02/2006 Tp Hồ Chí Minh Kinh
23 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên 10A10 Nam 06/08/2006 Đăk Lăk Kinh
24 Cao Quỳnh Như 10A10 Nữ 21/02/2006 Đắk Lắk Kinh
25 H Nuit Kbuôr 10A10 Nữ 28/12/2006 Đăk Lăk Ê-đê
26 Y – Pheng Êban 10A10 Nam 23/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
27 Đoàn Thanh Phong 10A10 Nam 09/07/2006 Bình Phước Kinh
28 Phạm Nhất Phong 10A10 Nam 21/04/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Lê Mỹ Phượng 10A10 Nữ 11/12/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Nguyễn Thị Thảo Quyên 10A10 Nữ 25/02/2006 Đắk Lắk Kinh
31 H’ Sôna Niê 10A10 Nữ 12/11/2006 Đắk Lắk Ê-đê
32 Đào-Văn- Thành 10A10 Nam 17/08/2005 Đắk Lắk Kinh
33 Vũ Anh Thành 10A10 Nam 14/04/2006 Đắk Lắk Kinh
34 Đinh Thị Hoài Thương 10A10 Nữ 24/02/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Trần Hoài Thương 10A10 Nữ 29/06/2006 Đắk Lắk Kinh
36 Nguyễn Đoàn Khánh Trân 10A10 Nữ 24/03/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10A10 Nữ 17/10/2006 Đắk Lắk Kinh
38 H’ Trim Niê 10A10 Nữ 14/07/2006 Đắk Lắk Ê-đê
39 Đoàn Thị Tú Trinh 10A10 Nữ 08/11/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Trịnh Tuấn Tú 10A10 Nam 26/10/2006 Hưng Yên Kinh
41 Phan Ngọc Khánh Vy 10A10 Nữ 12/06/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Trịnh Phúc Gia Xuân 10A10 Nữ 15/02/2006 Đắk Lắk Kinh
1 Nguyễn Phúc Hồng Ân 10A11 Nữ 30/04/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Huỳnh Văn Anh 10A11 Nam 29/08/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Mai Thị Thùy Anh 10A11 Nữ 19/01/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Đồng Quang Thái Bình 10A11 Nam 15/02/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Nguyễn Trần An Bình 10A11 Nữ 16/05/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Vày Thế Công 10A11 Nam 10/11/2006 Đắk Lắk Hoa
7 Võ Đức Thành Công 10A11 Nam 14/01/2006 Phú Yên Kinh
8 Nguyễn Hải Đăng 10A11 Nam 14/05/2006 Đăk Lăk Kinh
9 Hà Minh Đạt 10A11 Nam 16/04/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Lê Trường Đạt 10A11 Nam 14/04/2006 Đăk Lăk Kinh
11 Nguyễn Hồng Đức 10A11 Nam 26/04/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Lê Tấn Dũng 10A11 Nam 07/09/2006 Bắc Giang Nùng
13 Mai Văn Dũng 10A11 Nam 07/04/2006 Đăk Lăk Kinh
14 Đinh Thị Thúy Hằng 10A11 Nữ 11/08/2005 Đắk Lắk Kinh
15 Vũ Danh Hảo 10A11 Nam 22/07/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Byă Hli Di 10A11 Nữ 21/02/2006 Đắk Lắk Ê-đê
17 Nguyễn Thị Hường 10A11 Nữ 27/08/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Nguyễn Lê Bảo Kha 10A11 Nam 30/07/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Bùi Anh Khoa 10A11 Nam 25/11/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Vũ Minh Khoa 10A11 Nam 15/11/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Trần Thùy Linh 10A11 Nữ 22/07/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Ngô Duy Long 10A11 Nam 09/01/2006 Đăk Lăk Kinh
23 H’ Moel Niê 10A11 Nữ 02/06/2006 Đắk Lắk Ê-đê
24 Đặng Võ Hoài Nam 10A11 Nam 18/09/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Trần Tuấn Nguyên 10A11 Nam 25/09/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Đoàn Hồng Nhung 10A11 Nữ 21/11/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung 10A11 Nữ 10/02/2005 Đắk Lắk Kinh
28 H’ Nương Niê 10A11 Nữ 23/10/2005 Đắk Lắk Ê-đê
29 Phạm Văn Phát 10A11 Nam 21/04/2006 Đăk Nông Kinh
30 Võ Lê Trọng Phú 10A11 Nam 14/11/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Nguyễn Đặng Như Quỳnh 10A11 Nữ 11/05/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Trần Thị Diễm Quỳnh 10A11 Nữ 16/10/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 10A11 Nữ 01/02/2006 Cần Thơ Kinh
34 Huỳnh Ninh Sơn 10A11 Nam 03/05/2006 Đắk Lắk Kinh
35 H – Sulin Buôn Krông 10A11 Nữ 30/06/2005 Đắk Lắk Ê-đê
36 Lê Thị Thuỳ Trâm 10A11 Nữ 14/10/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Châu Lê Uyên Trang 10A11 Nữ 05/12/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Phạm Thị Thu Trang 10A11 Nữ 23/10/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Vũ Thị Bích Trang 10A11 Nữ 01/07/2005 Đắk Lắk Kinh
40 Trần Bùi Anh Tú 10A11 Nam 19/05/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Nguyễn Thị Tường 10A11 Nữ 06/02/2006 Đắk Lắk Tày
42 Niê Y Hội 10A11 Nam 05/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
43 Hmŏk Y’ Ka Đĭ|K 10A11 Nam 18/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
1 Dương An 10A12 Nam 21/10/2004 Quảng Ngãi Kinh
2 Nguyễn Tuấn Anh 10A12 Nam 31/12/2006 Đắk Lắk Kinh
3 H’ Bạch B.Krông 10A12 Nữ 05/05/2006 Đắk Lắk Ê-đê
4 Nguyễn Công Bảo 10A12 Nam 09/09/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Vũ Trung Bảo 10A12 Nam 18/12/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Nguyễn Hoàng Chương 10A12 Nam 09/08/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Lê Quý Đạt 10A12 Nam 14/02/2006 Đắk Lắk Kinh
8 H’ Đĩn Adrơng 10A12 Nữ 03/05/2006 Đắk Lắk Ê-đê
9 Bùi Thị Duyên 10A12 Nữ 12/11/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Hmŏk H Juô 10A12 Nữ 23/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
11 Lê Văn Hải 10A12 Nam 19/08/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Lê Thị Thanh Hằng 10A12 Nữ 31/05/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Lê Thanh Hưng 10A12 Nam 12/11/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Phan Quang Huy 10A12 Nam 16/12/2006 Đắk Nông Kinh
15 Nguyễn Nhật Khang 10A12 Nam 07/05/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Nguyễn Quốc Khánh 10A12 Nam 02/09/2005 Đắk Lắk Kinh
17 Nguyễn Thị Linh 10A12 Nữ 03/03/2006 Thanh Hóa Kinh
18 Phùng Thị Lý Lý 10A12 Nữ 22/03/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Nguyễn Văn Mạnh 10A12 Nam 30/09/2006 Đắk Lắk Kinh
20 H – Mắt Adrơng 10A12 Nữ 09/09/2006 Đắk Lắk Ê-đê
21 Nguyễn Thị Giáng My 10A12 Nữ 29/03/2006 Cần Thơ Kinh
22 Nguyễn Bùi Hoàng Nam 10A12 Nam 11/06/2006 Nam Định Kinh
23 Phạm Thảo Nguyên 10A12 Nữ 09/10/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Thị Tú Nhi 10A12 Nữ 09/03/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Nguyễn Thị Yến Nhi 10A12 Nữ 24/01/2006 Đăk Lăk Kinh
26 Văn Tiến Tài 10A12 Nam 08/12/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Cao Trọng Tấn 10A12 Nam 15/01/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A12 Nữ 30/07/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Trần Quốc Thuận 10A12 Nam 06/02/2006 Bình Phước Kinh
30 Đặng Thị Thúy 10A12 Nữ 05/01/2006 Bình Định Kinh
31 Nguyễn Thị Thu Thủy 10A12 Nữ 30/08/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Trần Phú Toàn 10A12 Nam 03/05/2006 Đắk Lắk Hoa
33 Đậu Thị Thùy Trâm 10A12 Nữ 20/06/2006 Hà Tĩnh Kinh
34 Y Trân Bkrông 10A12 Nam 26/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
35 Nguyễn Văn Trọng 10A12 Nam 11/09/2006 Đắk Lắk Tày
36 Bùi Đức Trung 10A12 Nam 21/11/2006 Đăk Lăk Kinh
37 Vũ Đức Trung 10A12 Nam 26/02/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Hàng Minh Tuệ 10A12 Nữ 26/10/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Trần Phan Triệu Vi 10A12 Nữ 23/02/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Nông Trường Vũ 10A12 Nam 18/09/2006 Đăk Lăk Tày
41 Bùi Thị Như Ý 10A12 Nữ 02/04/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Trần Thị Như Ý 10A12 Nữ 01/09/2006 Đắk Lắk Kinh
43 Hđơ|K Y’ Thac 10A12 Nam 28/07/2006 Đắk Lắk Ê-đê
1 Đỗ Hoàng Vân Anh 10A13 Nữ 12/11/2006 Đắk Lắk Mường
2 Lê Tuấn Anh 10A13 Nam 15/01/2006 Đắk Nông Kinh
3 Nguyễn Phương Anh 10A13 Nữ 17/04/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Trần Thiên Bảo 10A13 Nam 18/12/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Trần Trương Quốc Bảo 10A13 Nam 12/01/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Trần Cao Bảo Châu 10A13 Nữ 11/07/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Nguyễn Viết Đoàn 10A13 Nam 04/02/2006 Đắk Nông Kinh
8 Đỗ Quốc Dũng 10A13 Nam 18/01/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Nguyễn Chí Dũng 10A13 Nam 28/12/2006 Đắk Lắk Kinh
10 Nguyễn Thị Hương Giang 10A13 Nữ 15/06/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Hmŏk H Jăn 10A13 Nữ 23/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
12 Hoàng Xuân Hải 10A13 Nam 26/04/2005 Bình Phước Nùng
13 Vũ Phạm Huy Hùng 10A13 Nam 02/12/2006 Đắk Nông Kinh
14 Đinh Thị Mai Hương 10A13 Nữ 13/09/2005 Đắk Lắk Kinh
15 Nguyễn Phát Huy 10A13 Nam 14/07/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Phan Lê Huy 10A13 Nam 10/12/2005 Kon Tum Kinh
17 Trần Trí Minh Khôi 10A13 Nam 25/05/2006 Đắk Lắk Hoa
18 H’ Luyên Knul 10A13 Nữ 28/12/2006 Đăk Lăk Ê-đê
19 Đào Thị Thiện Mỹ 10A13 Nữ 25/02/2006 Đắk Lắk Kinh
20 Nguyễn Bảo Nhi 10A13 Nữ 09/06/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Trần Thị Ái Nhi 10A13 Nữ 21/10/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Hồ Nguyễn Trường Pha 10A13 Nam 19/03/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Nguyễn Hoàng Phi 10A13 Nam 26/02/2006 Nghệ An Kinh
24 Y Phũc Mlô 10A13 Nam 16/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
25 Dương Quân Phụng 10A13 Nữ 09/05/2004 Đắk Lắk Hoa
26 Nguyễn Quốc Phương 10A13 Nam 29/03/2006 Đắk Lắk Kinh
27 Trần Phạm Ngọc Tân 10A13 Nam 18/05/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Cao Đại Thạch 10A13 Nam 27/11/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Nguyễn Vũ Thanh 10A13 Nam 19/10/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Hồ Thị Thanh Thảo 10A13 Nữ 08/05/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Lê Thiên Thảo 10A13 Nữ 27/10/2006 Đắk Lắk Kinh
32 H’ Thị Lê Vi Niê 10A13 Nữ 07/08/2006 Đắk Lắk Ê-đê
33 Lê Thị Thu Tiên 10A13 Nữ 10/06/2006 Đắk Lắk Kinh
34 Nguyễn Lê Bảo Trân 10A13 Nữ 05/08/2006 Đắk Lắk Kinh
35 H Tron Niê 10A13 Nữ 05/08/2005 Đắk Lắk Ê-đê
36 Vũ Đức Trọng 10A13 Nam 22/02/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Nguyễn Sỹ Truyền 10A13 Nam 01/11/2006 Đắk Nông Kinh
38 Huỳnh Nguyễn Thái Tú 10A13 Nam 20/07/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Phạm Hoàng Thanh Tú 10A13 Nam 12/03/2006 Bình Phước Kinh
40 Nguyễn Sỹ Tuyên 10A13 Nam 17/10/2005 Đắk Nông Kinh
41 Vũ Thị Phương Uyên 10A13 Nữ 13/06/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Trần Thị Cẩm Xuân 10A13 Nữ 01/06/2006 Đắk Lắk Kinh
1 Nguyễn Phạm Lan Anh 10A14 Nữ 27/07/2006 Đắk Lắk Kinh
2 Nguyễn Thị Hải Anh 10A14 Nữ 09/11/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Phan Ngọc Anh 10A14 Nữ 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Phan Nguyễn Hoài Anh 10A14 Nam 27/01/2006 Đắk Lắk Kinh
5 Đinh Minh Chi 10A14 Nữ 19/03/2006 Đắk Lắk Kinh
6 Nguyễn Thành Đạt 10A14 Nam 28/10/2006 Đắk Lắk Kinh
7 Đoàn Thị Huyền Diễm 10A14 Nữ 06/07/2006 Đắk Lắk Kinh
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 10A14 Nữ 01/01/2006 Đắk Lắk Kinh
9 Vũ Thị Quỳnh Giao 10A14 Nữ 01/10/2006 Gia Lai Kinh
10 Byă H Boel 10A14 Nữ 10/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
11 Trần Nguyễn Thanh Hà 10A14 Nữ 27/05/2005 Đắk Lắk Kinh
12 Châu Thị Hiếu 10A14 Nữ 24/03/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Nguyễn Trung Hiếu 10A14 Nam 12/10/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Đặng Hữu Hoàng 10A14 Nam 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
15 Nguyễn Mạnh Hùng 10A14 Nam 27/10/2006 Đắk Lắk Kinh
16 Đặng Hữu Huy 10A14 Nam 10/07/2006 Đắk Lắk Kinh
17 Hà Lê Kim Huyền 10A14 Nữ 21/12/2006 Đắk Lắk Kinh
18 Nguyễn Hoàng Khang Hy 10A14 Nam 30/08/2006 Đắk Lắk Kinh
19 Y Khăm Hđơk 10A14 Nam 05/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
20 Nguyễn Đào Đức Lộc 10A14 Nam 24/11/2006 Đắk Lắk Kinh
21 H Loi Bkrông 10A14 Nữ 23/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
22 Nguyễn Thanh Quốc Lương 10A14 Nam 31/07/2006 Đắk Lắk Kinh
23 Bùi Thị Tuyết Mai 10A14 Nữ 17/08/2006 Đắk Lắk Kinh
24 Nguyễn Văn Minh 10A14 Nam 26/08/2006 Thanh Hóa Kinh
25 Trần Khắc Minh 10A14 Nam 01/08/2006 Nghệ An Kinh
26 Hà Thị Trà My 10A14 Nữ 23/07/2006 Đắk Lắk Mường
27 Lê Thị Thanh Ngân 10A14 Nữ 13/02/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Trương Thục Ngân 10A14 Nữ 09/08/2006 Đắk Lắk Hoa
29 Lê Hoàng Nguyên 10A14 Nam 19/12/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Nguyễn Hoàng Thái Nguyên 10A14 Nam 02/02/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Ngô Trần Yến Nhi 10A14 Nữ 05/06/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Nghiêm Chí Phát 10A14 Nam 08/03/2006 Đắk Lắk Hoa
33 Nguyễn Minh Phi 10A14 Nam 26/04/2006 Nam Định Kinh
34 Nguyễn Minh Quyết 10A14 Nam 06/06/2006 Đắk Lắk Kinh
35 H’ Sinta Adrơng 10A14 Nữ 10/10/2005 Đắk Lắk Ê-đê
36 Nguyễn Thị Thương 10A14 Nữ 23/06/2006 Đắk Lắk Kinh
37 Y Tôny Niê 10A14 Nam 20/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
38 Nguyễn Hồ Anh Tuấn 10A14 Nam 10/10/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Phạm Trọng Tuấn 10A14 Nam 02/01/2006 Đắk Nông Kinh
40 Lê Sỹ Vượng 10A14 Nam 03/05/2006 Đắk Lắk Kinh
41 Nguyễn Đỗ Như Ý 10A14 Nữ 02/11/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Knul Y Kết 10A14 Nam 30/10/2006 Đăk Lăk Ê-đê
1 Nguyễn Thùy An 10A15 Nữ 11/10/2005 Đắk Lắk Kinh
2 Nguyễn Trần Nguyên Đức 10A15 Nam 10/02/2006 Đắk Lắk Kinh
3 Nguyễn Ngọc Duy 10A15 Nam 19/05/2006 Đắk Lắk Kinh
4 Đinh Tân Gia 10A15 Nam 16/11/2005 Đăk Lăk Hrê
5 Ktu|L H’ Điệp 10A15 Nữ 08/03/2006 Đắk Lắk Ê-đê
6 Ktul H’ Lam 10A15 Nữ 21/10/2006 Đắk Lắk Ê-đê
7 Byă H’ Phi 10A15 Nữ 19/11/2006 Đắk Lắk Ê-đê
8 Đặng Trường Thanh Hải 10A15 Nam 23/10/2006 Đắk Lắk Kinh
9 H Hakasin Bkrông 10A15 Nữ 12/05/2006 Đắk Lắk Ê-đê
10 Bùi Thị Hoa 10A15 Nữ 18/11/2006 Đắk Lắk Kinh
11 Đỗ Thị Minh Hoà 10A15 Nữ 03/09/2006 Đắk Lắk Kinh
12 Nguyễn Như Ngọc Hoàng 10A15 Nam 26/12/2006 Đắk Lắk Kinh
13 Nguyễn Xuân Hợp 10A15 Nam 25/09/2006 Đắk Lắk Kinh
14 Nguyễn Hữu Hùng 10A15 Nam 19/04/2006 ĐắK Nông Kinh
15 Trần Minh Hùng 10A15 Nam 03/09/2006 Đăk Lăk Kinh
16 Nguyễn Quang Huy 10A15 Nam 15/08/2006 Tp Hồ Chí Minh Kinh
17 Bùi Thanh Huyền 10A15 Nữ 03/07/2006 Đăk Lăk Kinh
18 Nguyễn Thị Diệu Huyền 10A15 Nữ 04/07/2006 Đăk Lăk Kinh
19 Y – Juin – Niê 10A15 Nam 23/01/2006 Đắk Lắk Ê-đê
20 Huỳnh Anh Kiên 10A15 Nam 17/01/2006 Đắk Lắk Kinh
21 Kiều Lý Huyền My 10A15 Nữ 06/05/2006 Đắk Lắk Kinh
22 Hồ Nguyễn Lệ Ngân 10A15 Nữ 05/05/2006 Phú Yên Kinh
23 Đoàn Mạnh Nguyên 10A15 Nam 13/03/2006 Đắk Nông Kinh
24 Hồ Nguyễn Gia Nguyên 10A15 Nam 21/07/2006 Đắk Lắk Kinh
25 Nguyễn Trần Nguyên 10A15 Nam 11/12/2006 Đắk Lắk Kinh
26 Lang Thị Minh Nguyệt 10A15 Nữ 12/08/2006 Đắk Lắk Thái
27 Nguyễn Ngọc Nhi 10A15 Nữ 05/08/2006 Đắk Lắk Kinh
28 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 10A15 Nữ 24/08/2006 Đắk Lắk Kinh
29 Hồ Thị Hồng Phúc 10A15 Nữ 01/09/2006 Đắk Lắk Kinh
30 Thái Phước Quang 10A15 Nam 01/04/2006 Đắk Lắk Kinh
31 Đặng Trần Thục Quyên 10A15 Nữ 19/09/2006 Đắk Lắk Kinh
32 Nguyễn Minh Tâm 10A15 Nam 30/09/2006 Đắk Lắk Kinh
33 Nguyễn Trọng Tấn 10A15 Nam 29/04/2005 Đắk Lắk Kinh
34 Lê Minh Thiên 10A15 Nam 14/06/2006 Đắk Lắk Kinh
35 Đồng Thị Kim Thoa 10A15 Nữ 06/12/2006 Đắk Lắk Tày
36 Nguyễn Trọng Thưởng 10A15 Nam 02/02/2006 Thái Bình Kinh
37 Lê Thị Yến Trang 10A15 Nữ 04/03/2006 Đắk Lắk Kinh
38 Võ Đức Trung 10A15 Nam 11/01/2006 Đắk Lắk Kinh
39 Nguyễn Thị Tú Uyên 10A15 Nữ 29/05/2006 Đắk Lắk Kinh
40 Hoàng Vũ 10A15 Nam 24/07/2006 Đắk Lắk Nùng
41 Trần Nhật Vũ 10A15 Nam 09/10/2006 Đắk Lắk Kinh
42 Nguyễn Văn Vững 10A15 Nam 26/03/2006 Hưng Yên Kinh