Lịch làm việc tuần 36, 2022-2023 (từ 22/5 – 28/5/2023)

Lịch làm việc tuần 36, 2022-2023 (từ 22/5 – 28/5/2023)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – CB, GV hoàn thành cập nhật thông tin trên SMAS để có chữ ký điện tử, phục vụ làm học bạ điện tử, hoàn thành trước 7h30. – BGH thông báo kết quả 2 mặt (học tập, nề nếp) của các lớp và chất lượng giảng dạy của từng GV. – GVCN, HS K12, thí sinh tự do hoàn thành [...]